top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Ingen streik i staten

Pressemelding 24.05.19 fra YS Stat:

YS Stat-leder Pål N. Arnesen og riksmekler Mats Wilhelm Ruland kan endelig konkludere med at det ikke blir streik i årets oppgjør. Det er inngått avtale mellom staten og organisasjonene.

foto: Vetle Daler, Parat

Det blir ikke streik i staten etter at partene kom til enighet fredag ettermiddag. YS, LO, Unio og Akademikerne er enige med staten i årets lønnsoppgjør, etter mekling tretten timer på overtid hos Riksmekleren. Leder i YS Stat, Pål N Arnesen, er fornøyd med resultatet. Han sier YS Stat har fått gjennomslag for sine krav,

– Jeg er glad for at staten har kommet oss i møte på kravet om at ny avtalefestet pensjon blir tatt inn i tariffavtalen, og at alle faste og variable tillegg skal gi pensjonsopptjening, sier YS Stat-lederen. Han er også fornøyd med et lønnstillegg som sikrer god reallønnsvekst til alle, og at det er avsatt en pott til lokale forhandlinger som vil sikre mange medlemmer ytterligere lønnsøkning i år.

– Resultatet er i tråd med rammen for frontfaget, og vi har blitt enige med staten om at 60 prosent av lønnstillegget gis sentralt, og 40 prosent fordeles ute lokalt, sier Pål N Arnesen.

Litt om resultatet av forhandlingene

Det ble oppnådd enighet i årets lønnsoppgjør mellom YS Stat, LO Stat, Unio og Staten ved KMD 12 timer på overtid fredag 24.mai.

Resultatet må sies å være godt for medlemmene i YS Stats forbund, og i tråd med YS Stats krav. Rammen ble på 3,2 % med et overheng fra 2018 på 1,6 % og en estimert glidning på 0,1%.

Det blir gitt sentrale tillegg pr 1.mai:

Lønnstrinn 1 – 46 1,35 %

Lønnstrinn 47 – 63 1,55 %

Lønnstrinn 64 – 101 1,35 %

Det ble satt av 1,24 % pr 1.juli til lokale forhandlinger

Intervallet avvikles for pensjonsgivende variable tillegg som gir opptjening av pensjonsgrunnlag i ny offentlig tjenestepensjon. Det betyr at "gulvet" på 6.400 kr og "taket" på 66.000 kr for pensjonsgivende tillegg forsvinner fra 1.januar 2020 og alle faste og variable tillegg blir pensjonsgivende.

Rettighetene til ny AFP (avtalefestet pensjon) for 1963-årgangen og yngre er tariffestet.

Pressekontakt:

Pål N. Arnesen, leder YS Stat tlf 91 63 86 08 / pal.arnesen@ys.no

Et godt oppgjør for YS-Stat sine medlemmer sier YS Stat-leder Pål N. Arnesen etter mekling slitsomme 15 timer på overtid.

foto: Vetle Daler, Parat

YS Stat er en sammenslutning av følgende YS-forbund som har statsansatte medlemmer: Parat, Delta, AVYO, Befalets fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Skatteetatens landsforbund, Stafo og Kriminalomsorgens Yrkesforbund.

411 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page