TEMA:

Lønn og Lønnsoppgjør

Lønn, ubekvemstillegg, overtid og gruppeliv-/yrkesskadeforsikringer for statstilsatte er regulert gjennom hovedtariffavtalen. Dette er en sentral avtale mellom Staten som arbeidsgiver og hovedsammenslutningene YS Stat, Unio og LO Stat. 

Nyheter om lønn

 

Har du spørsmål, har vi svar!

Alt du lurer på om lønn, arbeidsvilkår, lønnsoppgjør, mekling, streik, konflikt og pensjon.

Gå til "FAQ"