top of page

TEMA:

Om YS Stat

YS stat ble stiftet i 1977 og er en av fire hovedsammenslutninger i staten. Vi er tilknyttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Styret er vårt høyeste organ og forhandlingsutvalg. Vi har et sekreteriat på tre ansatte i tillegg til valgt leder.

Fakta

OM

 YS STAT

10 gode grunner til å organisere seg

7/10

...mener norsk statlig sektor gir dem en følelse av trygghet

YS Stat er en moderne hovedsammenslutning og forhandler på vegne av 25.000 statlige medlemmer i sju YS-forbund. Kommunal - og moderniseringsdepartementet er statens sentrale arbeidsgiver, ved Statens Personaldirektør.

 

YS Stat organiserer ansatte på alle nivåer og i alle deler av staten som Forsvaret, Nav, samferdsel, universitet og høyskoler, departement, direktorater, Fylkesmann, tilsyn, fengsel, skatt, toll, politi og domstol mv.

8/10

...har benyttet seg av statlige tjenester de siste 6 månedene

bottom of page