top of page

TEMA:

Om YS Stat

YS stat ble stiftet i 1977 og er en av fire hovedsammenslutninger i staten. Vi er tilknyttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Styret er vårt høyeste organ og forhandlingsutvalg. Vi har et sekreteriat på tre ansatte i tillegg til valgt leder.

Fakta

OM

 YS STAT

10 gode grunner til å organisere seg

7/10

...mener norsk statlig sektor gir dem en følelse av trygghet

Sitat

"En typisk statsansatt har høy utdanning og engasjement for jobben sin. Noen har dress, andre har lilla skjerf. Ingen er kjedelige, alle er viktige. Sammen har vi startet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor – til beste for medarbeidere og innbyggere."

Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister

8/10

...har benyttet seg av statlige tjenester de siste 6 månedene

YS Stat er en moderne hovedsammenslutning og forhandler på vegne av 25.000 statlige medlemmer i ni YS-forbund. Kommunal - og moderniseringsdepartementet er statens sentrale arbeidsgiver, ved Statens Personaldirektør.

 

YS Stat organiserer ansatte på alle nivåer og i alle deler av staten som Forsvaret, Nav, samferdsel, universitet og høyskoler, departement, direktorater, Fylkesmann, tilsyn, fengsel, skatt, toll, politi og domstol mv.

"Hver dag jobber 160 000 menn og kvinner for å levere velferdstjenester til det norske folk. Vi jobber i alle deler av samfunnet og vi er stolte over å være statsansatte."

Pål N. Arnesen, Leder YS Stat

Sitat

"Jeg er stolt over å være statsminister i et land hvor staten – det er oss. Som øverste leder for de statsansatte vil jeg takke for den uvurderlige jobben de gjør for å forbedre og foredle samfunnet vårt. #jegerstatsansatt"

Erna Solberg, Statsminister

Hovedsammenslutningen har en andel av de sentrale Opplysnings- og utviklingsmidler (O/U-midler) til felles opplærings- og utviklingstiltak. Styret utarbeider årlig handlingsplan med budsjett.

bottom of page