Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

I DAG STARTER URAVSTEMNINGEN OM NY OFFENTLIG TJENESTEPENSJON


I dag mottar alle statlige medlemmer i YS Stat-forbundene en e-post inneholdende uravstemningen om avtale om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Benytt din stemmerett og delta i avstemningen som avsluttes 15.mai.


Skulle DU derimot ikke motta en e-post i løpet av formiddagen så må du ta kontakt med DITT forbund. YS Stat har ikke tilgang til forbundenes medlemsregistre.


Ytterligere informasjon om den nye pensjonsordningen kan du finne blant annet på følgende steder:

Se videoen fra YS Stats informasjonsmøte om pensjon 16. april, www.jegerstatsansatt.org/pensjon, www.spk.no/Pensjon, https://pensjonsbloggen.spk.no, https://www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/id942/

Uravstemningen foregår i tidsrommet fra formiddagen 23. april til 15. mai kl 1600.

#YSS #jegerstatsansatt #pensjon #statsansatte #ASD

317 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.