top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Grunnlaget for pensjonsforhandlingene


Arbeidsgrupperapporten fra fase 1 i arbeidet med framtidig pensjonsløsning i offentlig sektor er ferdig - onsdag 7. februar starter forhandlingene.

Arbeidsgruppens rapport gir et godt grunnlag for å komme i gang med denne fasen. Andre fase skal ha som mål å sluttføre en avtale om pensjon senest 2. mars 2018.

Rapporten som er et resultat av første fase av prosessen ble sluttført fredag kveld 2. februar 2018. I rapporten framgår det at målet for arbeidsgruppen har vært å gi en felles beskrivelse av hovedelementene i en fremtidig pensjonsløsning og begrense antall problemstillinger som må avklares i fase 2. På noen områder har ikke arbeidsgruppen noen omforent anbefaling. Ambisjonen er at disse spørsmålene skal avklares i neste fase av arbeidet.

Arbeidsgruppen er enig om at pensjonsordningene for offentlig ansatte bør tilpasses de øvrige endringene i pensjonssystemet

YS inngikk før jul i 2017 en prosessavtale for det videre arbeid med offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor. De øvrige avtalepartene er LO, Unio, Akademikerne, KS, Spekter og Arbeids- og sosialdepartementet. Prosessavtalen beskriver en utredningsfase og en forhandlingsfase.

398 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page