top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Prosessen om ny offentlig tjenestepensjon i gang

YS, LO, Unio og Akademikerne hadde like før jul et første møte prosessen mellom Arbeids- og sosialdepartementet og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i offentlig sektor. Foto: Andreas Grunde Rabben Moen/Parat

Målet er å komme frem til enighet om en ny offentlig tjenestepensjon.

- Dagens tjenestepensjonsordning må tilpasses den nye folketrygden på en bedre måte bl.a. for at yngre medlemmer kan kompensere for levealdersjusteringen raskest mulig. En samlet løsning må ta flere hensyn. Forhandlingene vil bli vanskelige, og problemstillingene er komplekse, sier YS-leder Jorunn Berland.

Regjeringen har vært tydelig på at den ikke vil legge frem et lovforslag for Stortinget uten at partene er enige om ny ordning.

– Vi er innstilt på å finne helhetlige, samlende og gode løsninger for alle i offentlig sektor, sier Berland.

Offentlig tjenestepensjon er etter tariffoppgjøret 2009 og Stortingets senere behandling omfattet av flere innstramninger, bl.a. levealdersjustering, indeksering og ny uførepensjon.

– Vi legger derfor til grunn at de endringene som skal gjøres i offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP denne gangen ikke er innsparinger, sier Jorunn Berland.

862 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page