top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Siste samling for #jegertillitsvalgt


Kjetil Vedøy fra Institutt for ledelse og organisasjon ved Kristiania starter sin forelesning om den norske modellen og betydning av ledelse.

For snart to år siden startet første kull med tillitsvalgte på et studium i regi av Kristiania. Nå er de snart ferdige med fire ulike emner.


Denne uka hadde de siste fysiske samling på Garder kurs- og konferansesenter hvor «Verdiskapning gjennom den norske modellen» var tema.Viktig for medbestemmelsen i offentlig sektor

I et arbeidsliv der samarbeidet mellom de ansattes representanter og arbeidsgivere blir forstått ulikt og man i større grad «tror» enn «vet», er det verdifullt med kunnskap. Dette er bakteppet for den satsningen som YS Stat startet høsten 2021. Gjennom de siste to årene har tillitsvalgte fra alle forbundene vært gjennom fire emner som alle er viktige bidrag til å forbedre medbestemmelsen i statlig sektor. De har også fått klar oppfordring til å dele denne med sine ledere – slik at begge parter kan få en bedre forståelse for hva dette dreier seg om – og hvordan dette kan skape verdier for virksomhetene.


Emnet i høst – «Verdiskapning gjennom den norske modellen», er helt nytt og YS Stat er de første som har gjennomført studiet. Her er søkelyset satt direkte på trepartssamarbeidet; dens historie, forståelse, betydning og potensial for å skape verdier – også i Staten. Emnet er utviklet gjennom et samarbeid der Kristiania har stått for det akademiske opplegget, og hvor tidligere tillitsvalgte fra YS Stats forbund har bidratt sterkt for å tune det slik at det treffer den virkelighet som gjelder i dagens samfunn.Nytt kull til neste år

Samlingen ble gjennomført med god støtte fra Kristiania sine ansatte. Spesielt må man rette en takk til Elin Ørjasæter og Kjetil Vedøy for svært gode bidrag. Sammen med forelesninger fra Jens B Jahren, Lars Omberg og Jon Vestli som alle har svært lang og reflektert erfaring fra tillitsvalgtsarbeidet, fikk studentene en meget god kobling mellom det forskningsbaserte og praksis. Jon har også stått for tilrettelegging og gjennomføringen av samlingen.


YS Stat skal starte opp et nytt kull fra januar 2024. Det er forbundene som nominerer og innstiller. Dersom du er nysgjerrig, vil lære mer og har ønske om å kunne påvirke arbeidssituasjonen for medlemmene, så er dette en unik mulighet du må undersøke nærmere.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page