top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
 • YSS-Media

Reiseavtalene er nå ferdigforhandlet


Det ble torsdag 3.februar oppnådd enighet mellom KDD og hovedsammenslutningene om innenlands- og utenlandsavtalene. Dette etter flere forhandlingsmøter.


Avtalene (med tekstlige endringer i fet skrift), samt de nye satsene for reiser utland ligger vedlagt.


Endringene i kort:


Innenlandsavtalen
 • § 2 nr 1, definisjon av reise er tydeliggjort

 • sats for egen bil er kr 4,03 pr km som før

 • presisering av passasjertillegg på kr 1 pr km pr passasjer

 • sats for bruk av egen snøscooter kr 10,00 pr km, opp kr 2,50 pr km

 • måltidssatser innland regulert opp med 3,00%, dvs over 12 timer m/overnatting kr 825, reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer kr 324, og reiser over 12 timer uten overnatting kr 603

 • måltidstrekk tas av det angjeldende sats, ikke automatisk av døgnsats

 • ulegitimert nattillegg består, uregulert

 • § 12 nr 3 er endret slik at skade/død som følge av terror/kriminelle handlinger/naturkatastrofer innenlands mm er likestilt med betingelsene i utenlandsavtalen, dvs grensen er økt fra 30 G til 65 G

 • 3 - årig avtale med forhandlingsklausul på satser

 • felles protokolltilførsel for å se på en helhetlig gjennomgang av godtgjørelsen for bil, (og evt alternative modeller for beregning for ulike typer kjøretøy)

Utenlandsavtalen
 • § 11 reisetid er forbedret til time for time

 • måltidstrekk som innland, av angjeldende sats, ikke automatisk av døgnsats

 • kompensasjonstillegg, sats oppjustert med 2,7% til kr 563 pr døgn

 • ECA satser blir regulert i henhold til lokal kjøpekraft, dvs feks 75 euro i Paris - så blir dette omregnet til norsk valuta basert på valutakurs den dagen reisen finner sted. Dvs man vil alltid få som i dette eks 75 euro lokal kjøpekraft i Paris, men avhengig av dato man reiste kan den norske kompensasjonen i NOK bli noe ulik pga variasjoner i valutakurs. Dette blir først fra 010123 pga praktikable grunner med DFØ.

 • 3 - årig avtale med forhandlingsklausul på satser


Last ned og les de nya avtalene her:
reiseavtale innland_030222
.pdf
Last ned PDF • 198KB
reiseavtale utland_030222
.pdf
Last ned PDF • 191KB
Vedlegg utenlandsavtalen-030222
.pdf
Last ned PDF • 151KB


Siste innlegg

Se alle

Σχόλια


bottom of page