top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Frokostseminar om TillitsreformenSkolelederforbundet inviterer onsdag 2. februar 2022 kl. 08.30 – 10.00 til Frokostseminar om Tillitsreformen.Bakgrunn for temaet:

I 2021, i Hurdalsplattformen, la Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram regjeringens planer for hvordan de vil forme Norge i årene framover. Ett av punktene omhandler en tillitsreform i offentlig sektor, og dette gjelder selvsagt også i skole og barnehage.

I plattformen heter det blant annet at:

«En av regjeringens viktigste prosjekter er en tillitsreform i offentlig sektor. Reformen handler om å gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester, og den skal utformes i tett samspill med brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter.»


Videre står det at målene i offentlig sektor skal være «få, tydelige og relevante.»

Ifølge plattformen er hensikten med reformen å «gi tilliten, tiden og makten tilbake» til førstelinja, deriblant lærerne.


Vi ber innlederne svare på disse spørsmålene:

  • Er en tillitsreform det skole og barnehage trenger for å sikre at barn og unge får trygg, god og tilpasset opplæring? Og hvilke konkrete tiltak vil ha størst effekt?


Innledere: Linda Hye og Morten Øgård fra UiA (on-line)

Jan Merok Paulsen, OsloMet (on-site)

Stig Johannessen, forbundsleder (on-site)


Politikere: Representanter fra Utdannings- og forskningskomiteen, fra AP, SP og Høyre

Elise Waagen, AP (on-line)

Marit Knutsdatter Strand, SP (on-line)

Margret Hagrup, H (on-line)

Andre: KD, KS

Halvard Hølleland, pluss en fra embetsverket i KD (on-site)

Kristin Holm Jensen, KS (on-site)


Forbundet: Sekretariat «on-site» og nytt styre «on-line»

Jan Erik Buer, generalsekretær

Alf Aschim, politisk rådgiver

Morten Sælensminde, kommunikasjonsrådgiver

Trygve Beyer-Olsen, politisk rådgiver


YS: Representanter fra YS inviteres, (enten on-site eller on-line)


Gjennomføring:

Kl. 08.00 – 08.30 Frokostbuffet på The Hub

Kl. 08.30 – 08.40 Innledning ved Stig Johannessen, forbundsleder, (on-site)

Kl. 08.40 – 08.55 Linda Hye og Morten Øgård fra UiA, (on-line)

Kl. 08.55 – 09.05 Jan Merok Paulsen, OsloMet, (on-site)

Kl. 09.05. – 09.15 Kort pause

Kl. 09.15 – 09.30 Innlegg fra hvert parti, AP, SP og H, (on-line, 5 minutter hver)

Kl. 09.30 – 09.35 Innlegg fra KD, (on-site)

Kl. 09.35 – 09.40 Innlegg fra KS, (on-site)

Kl. 09.40 – 10.00 Avsluttende debatt med oppsummering av forbundsleder

Kl. 10.00 Takk for i dag!For tilskuere streamer vi seminaret på Youtube:
Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page