top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Ny digitaliserings- og forvaltningsminister

Fra 16. oktober 2023 er Karianne Oldernes Tung ny Digitaliserings- og forvaltningsminister i Jonas Gahr Støres regjering.

Karianne Oldernes Tung på Slottsplassen etter utnevnelsen til minister for det nye Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet i dag.

Hun var fra 2013 til 2017 stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag. Hun var fram til juni 2015 medlem av Helse- og omsorgskomiteen, deretter av Transport- og kommunikasjonskomiteen. Inntil hun ble statsråd var hun daglig leder for medlemsforeningen Trondheim Tech Port.


Tung er oppvokst på Stadsbygd i Indre Fosen kommune. Hun har en bachelorgrad i statsvitenskap fra NTNU.Politiske verv

Karianne Tung ble medlem av AUF og Arbeiderpartiet i 2002, og satt åtte år i kommunestyret i Rissa (2003–2011) og seks år på fylkestinget i Sør-Trøndelag. På fylkestinget var hun leder for opplæringskomiteen.


Karianne Oldernes Tung. Arkivfoto: Bernt Sønvisen, Arbeiderpartiet

Fra 2013 til 2017 var Karianne Tung stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag. Hun var fram til juni 2015 medlem av Helse- og omsorgskomiteen, deretter av Transport- og kommunikasjonskomiteen.


Fra 2019 til 2023 var hun medlem av bystyret i Trondheim, hvor hun var medlem i Finans- og organisasjonskomiteen (2019–2022), og deretter i Kontrollkomiteen (2022–2023).


Tung har vært leder av AUF i Sør-Trøndelag (2007–2008), samt leder for Sør-Trøndelag Arbeiderparti (2017) og leder for Trøndelag Arbeiderparti (2017–2018).[Andre verv

I perioden 2007–2011 var hun styremedlem og styreleder for i Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun var leder for distriktsprogramrådet for NRK Trøndelag (2011–2013).


I 2020 ble hun oppnevnt som medlem i Stortingets oppnevnte utvalg som utredet felles prinsipper for godtgjøring til politikere, og evaluerte ordningen med Stortingets lønnskommisjon.


I perioden 2021–2022 var hun medlem av lederlønnsutvalget oppnevnt av Kommunal- og distriktsdepartementet. Et utvalg som foretok en gjennomgang av statens lederlønnssystem og vurderte svakheter og styrker ved dagens retningslinjer og praktiseringen av systemet.


Hun har siden 2019 vært styremedlem i KLP Banken, og medlem i valgkomiteen for Salmar (2021–) og i valgkomiteen for Kreftforeningen (2022–).

Siste innlegg

Se alle

留言


bottom of page