top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Inviterer til dialog

Statsråd Monica Mæland i samtale med YS Stat-leder Pål N. Arnesen under YSS-konferansen.

YS Stat-konferansen 2019

tekst og foto: Margarethe Standberg, AVYO

 

- Statsråd, tillitsvalgte, ansatte og venner. Stolte statsansatte. Her er det mye kompetanse, erfaring og iver etter å bidra. Her er det representanter som vil være med på å utvikle og modernisere den statlige sektor, hvis vi for lov, åpnet Pål N. Arnesen, gjenvalgt YS Stat-leder, YS Stat-konferansen med.

- Suksessfaktoren gjennom alle år har vært involvering. Jeg håper statsråd Monica Mæland vil si hvordan den vil være framover. Trepartssamarbeidet skal videreutvikles, la oss bidra og involver oss så tidlig som mulig. Jeg forventer at vi går fra ord til handling, la Arnesen til.

Høy organisasjonsgrad er en fordel

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland forsikrer at hun inviterer til den dialogen YS Stat lederen ønsker, og hun understreker viktigheten av trepartssamarbeidet.

- Norge har en konkurransefordel i at vi har en høy organisasjonsgrad. Vi må alle gå i bresjen for å opprettholde den gode dialogen. Tillit er ikke noe du vedtar, men noe du må jobbe for, sa hun og bekrefter at hun skal bidra til involvering ved å gjenta verdien og viktigheten av den, og at de tillitsvalgte må få rom og tid til å gjøre jobben sin.

Mæland var første gjest på konferansen hvor medbestemmelse, omstilling og ledelse, arbeidstid, tariff og pensjon er tema.

- Arbeidet med innovasjon i offentlig sektor må forsterkes. Samtidig med at det økonomiske handlingsrommet blir strammere vil befolkningens forventninger til offentlig sektor øke. Mange arbeidsoppgaver vil bli automatisert og robotisert også i staten, sier Mæland.

Arbeidsgruppe?

YS Stat foreslo en arbeidsgruppe som skal avdekke behov og foreslå tiltak for å utnytte den samlede kompetansen i staten på en best mulig måte.

YS Stat konferansen går over to dager, og videre på programmet snakker blant annet avdelingsdirektør i DIFI Åshild Egerdal om hvordan digitalisering i staten påvirker ledelse og medbestemmelse. Ledelse og samarbeid i et arbeidsmiljøperspektiv er tema for Pål Molander, som er direktør i STAMI og Mari Trommald, leder av Statens Arbeidsgiverråd fortsetter med temaet ledelse og medbestemmelse under omstilling.

 

KMDs statsråd Monica Mæland (nr 2 fra venstre) sammen med YS Stats nyvalgte ledergruppe: Jens Jahren (BFO), Pål N. Arnesen (leder) og Unn-Kristin Olsen (Parat).

88 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page