top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Krever en vesentlig økt reallønn


Pål N. Arnesen, YS Stat leder

Idag startet lønnsoppgjøret i Staten, og Pål N. Arnesen har levert inn krav på vegne av sine medlemmer i YS Stat.

— Den økonomiske situasjonen i Norge er nå så god at det forsvarer å forbedre kjøpekraften for de statstilsatte, sier leder i YS Stat, Pål N. Arnesen.

Idag overleverte YS Stat sine krav til årets lønnsoppgjør i staten.

— Etter den ansvarligheten man har vist gjennom de årene hvor Norge var i en svak nedgangsperiode økonomisk, krever vi nå en vesentlig reallønnsvekst sier Arnesen.

Lederne for de forskjellige sektorene i arbeidstakerorganisasjonen og statens personelldirektør under oppstarten av lønnsoppgjøret i dag. Fra venstre: Forhandlingsleder Petter Aaslestad i Unio stat, statens personaldirektør Gisle Norheim, forhandlingsleder Egil Andre Aas i LO Stat, forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne stat, og forhandlingsleder Pål Arnesen i YS stat.

foto: Liv Hilde Hansen, YS

Han forteller videre at det er dokumentert at statsansatte har et etterslep i forhold til industrifunksjonærene og at dette vil bli vurdert i forhold til de økonomiske kravene som stilles senere i forhandlingene. Den ulike lønnsveksten i de to tariffavtalene i statlig sektor for 2016-2018 er også noe YS Stat krever kompensert.

Generelt og lokalt

YS Stat krever at det både gis et tillegg på A-tabellen (kroner og prosent) og en avsetning til lokale forhandlinger.

— I det generelle tillegget ligger det også en føring at knekkpunktet skal styrke kvinners lønnsutvikling i forhold til menns, påpeker YS Stat-lederen.

Det følger også en del ikke-økonomiske forhold med i det første kravbrevet, som for eksempel at tvisteløsninger og tiltak for å sikre den reelle forhandlingsretten. YS Stat mener også at stllingskoder, lønnsrammer og A-tabell fortsatt skal videreføres. YS Stat mener også det er rom for å forbedre fellesbestemmelsene - konkrete krav innenfor disse vil man komme tilbake til.

Kompetansebehovsutvalg og pensjon

YS Stat krever også at det nedsettes et partssammensatt Kompetansebehovsutvalg for det statlige tariffoområdet for å sikre at staten som arbeidsgiver skal kunne sikre at man tilsetter de rette folkene med den rette kompetansen.

Offentlig tjenestepensjon skal snart avgjøres med uravstemning, men det er også et tema under disse forhandlingene. YS Stat krever nemlig at all lønn skal være pensjonsgivende. Dette gjennom at "taket" for pensjonsgivende tillegg i vedlegg 4 fjernes.

Relaterte lenker:

Formell start: Pressen skal ha sitt når lønnsoppgjøret starter.

557 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page