top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Hva skal statsansatte forvente av årets lønnsoppgjør?

­

YS-leder Joruann Berland (tv) og finansminster Siv Jensen (FrP)

YS-leder Jorunn Berland og Finansminster Siv Jensen (FrP) under YS Inntektspolitiske konferanse i dag.

foto: Tormund Hansen Skinnarmo, YTF

- Det som er viktig for YS Stat i forbindelse med årets oppgjør er å sikre kjøpekraftforbedring (reallønnsvekst) for alle, sier YS Stat-leder Pål N. Arnesen etter dagens YS Inntektspolitiske konferanse.

- På generell basis er det også viktig å beholde og videreutvikle de opparbeidede rettigheter våre medlemmer har som statsansatte, og sikre at arbeidsgiver (staten) skal betale for å ha tilsatte på jobb utover normalarbeidsdagen, legger Arnesen til.

I forkant av dagens konferanse la Teknisk Beregningsutvalg (TBU) frem sin foreløpige rapport om fjorårets lønnsoppgjør. Du kan laste ned en kortversjon av denne rapporten her. Den endelige rapporten utgis som en egen NOU og kommer i løpet av mars.

Hva ble fjorårets resultat?

I den rapporten kommer det frem at den gjennomsnittlige årslønnsveksten i Norge var på ca 2,3% for 2017. For de største forhandlingsområdene, herunder frontfaget (industriarbeidere og funksjonærer i NHO-området),

Når det gjelder staten ble lønnsveksten på mellom 2,3 og 2,4%, rundet av nedover til 2,3%, noe som betyr at de tilsatte i staten fikk en lønnsøkning på linje med gjennomsnittet i Norge, men noe under "frontfaget".

De som jobber i varehandelen og helseansatte i Spekterområdet er de store vinnerne med en lønnsvekst på hhv 3,0 og 3,6 %, men her kan også en god del av den ekstra lønnsveksten forklares. Dette delvis med strukturendringer, dvs man nyansetter personer med en annen/høyere kompetanse som får bedre betalt enn de som jobbet der tidligere. I Spekterområdet drar de også med seg en merlønnsvekst som kom som et resultat av et forskjøvet virketidspunkt for lønnsoppgjøret i 2016 pga konflikt.

Ser man lønnsutviklingen samlet over de siste fem år er lønnsutviklingen i de forskjellige forhandlingsområdene bemerkelsesverdig lik.

Hva forventes i år?

Skal man se fremover inn i oppgjøret 2018 er det fra ulike hold (Norges Bank, regjeringen og SSB) spådd en lønnsvekst på ca 2,8-3.0 %.

Uavhengig av hva rammene for lønnsoppgjøret blir vil det i staten være en større forhandlingspott enn f.eks "frontfaget", da lønnsoverhenget for staten er vesentlig mindre enn det er for "frontfaget" henholdsvis 0,7% for og 1,1%.

Lønnsoverheng er for å si det enkelt "allerede brukte penger", altså hvor mye årslønnen i 2018 har økt i forhold til i 2017 som et resultat av lønnsoppgjøret i 2017. Dette fordi lønnsoppgjøret kommer i mai og lokale tillegg på høsten, og ikke fra 1/1. Uten noen form for tillegg i 2018 stiger altså din lønn som statsansatt med 0,7%. Når man så går inn i en forhandling – si at rammen i år blir 2,8% - trekker man fra de 0,7% - slik at årets "pott" reelt er 2,1%.

Gå til YS STATs"Ofte Stilte Spørsmål"

Hva skal til for å få en reallønnsvekst?

Prisveksten(KPI) i Norge var i 2017 på 1,8%, noe som betyr at alle fikk en reallønnsvekst. For den gjennomsnittlige statstilsatte ble den på 0,5 % før skatt.

Det kan se ut som, gitt den lønnsvekst som er spådd, at det blir en reallønnsvekst for alle i år også da TBU spår en prisvekst/økning av KPI på ca 2,0 %.

I etterkant av dagens konferanse vedtok YS sitt inntektspolitiske dokument for 2018-2020. Det kan du laste ned og lese her.

Viktige datoer for lønnsoppgjøret i staten:

YS Stat har også kommet i gang med forberedelsene til årets oppgjør, forbundene har sendt inn sine krav til YS Stat.

  • 8.mars avholder YS Stat sin tariffkonferanse hvor grunnlaget for vårt krav til årets statlige hovedtariffoppgjør legges.

  • 14. mars vedtas det endelige kravet og forhandlingsfullmakten av YS Stats hovedsammenslutningsstyre

  • 5. april overleveres kravet til Staten v/KMD

  • 30. april (kl 24.00) frem til denne datoen vil det blir utvekslet krav og forhandlet mellom partene. Ved enighet er lønnsoppgjøret avsluttet innen 1. mai (med unntak av lokale forhandlinger).

  • 23. mai (kl 24.00) er fristen som er satt for å oppnå en enighet etter mekling i regi av Riksmekleren. Ved fortsatt uenighet vil YS Stat være i konflikt/streik.

Følg lønnsoppgjøret i staten på #jegerstatsansatt

Relaterte lenker:

1 097 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page