top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Hauglie med positive pensjonssignaler


Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foto:Jan Richard Kjelstrup/ASD

Arbeidsminister Anniken Hauglie sier hun håper på enighet om ny, offentlig tjenestepensjon allerede til høsten. – Dette er vi i utgangspunktet positive til, men all erfaring tilsier at vi bør avvente hva som faktisk kommer på bordet når dette nå skal utredes, svarer Pål N. Arnesen, leder for YS Stat og Erik Kollerud, leder for YS Kommune.

- Jeg legger opp til at prosessen skal ha rom for at resultatet forankres i organisasjonene, skriver statsråd Anniken Hauglie i et brev til YS, LO, Unio og Akademikerne. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

I februar i år ba YS, LO, Unio og Akademikerne arbeidsministeren svare på hvordan Regjeringen legger opp utredningen av ny, offentlig tjenestepensjon. Og hvordan prosessen skal foregå slik at partene blir mer involvert enn hittil.

Og nå kommer reaksjonen fra Hauglie:

«Jeg tar (… ) sikte på at jeg høsten 2017 vil ta initiativ til en avsluttende prosess med mål om å komme fram til enighet om en løsning om offentlig tjenestepensjon med partene. Jeg legger opp til at prosessen skal ha rom for at resultatet forankres i organisasjonene», skriver statsråden i sitt svarbrev til de fire hovedorganisasjonene.

Alle er enige om at den offentlige tjenestepensjonen må endres

Det er bred enighet om at offentlige tjenestepensjon må tilpasses ny folketrygd.

Dagens ordning vil ikke være bra for kommende generasjoner, på grunn av den levealdersjusteringen som ble vedtatt i Pensjonsreformen i 2011.

– Når regjeringen nå utreder ny, offentlig tjenestepensjon handler det om svært viktige prinsipper. Medlemmene våre må sikres en livsvarig pensjon de kan leve av. Dessuten er det viktig at folk har en mest mulig forutsigbar pensjon, sier Pål N. Arnesen og Erik Kollerud.

En ny løsning ikke på plass før i hovedoppgjøret i 2018

Mye av dette var helt eller delvis på plass i en rapport fra Arbeids- og sosialdepartementet som kom i desember 2015 og som det ble forhandlet om vinteren og våren 2016. Både departement og partene i offentlig sektor så positivt på elementene i rapporten.

Våren 2016 brøt disse forhandlingene sammen, nettopp på spørsmålet om avtalefesting av en ny ordning. En samlet arbeidstakerside i offentlig sektor står fast på dette kravet.

– Dermed kan det se ut til at det ikke blir endringer av tjenestepensjonsordningen for ansatte i offentlig sektor denne tariffperioden og at en ny løsning tidligst kan fastsettes i hovedoppgjøret våren 2018, sier Arnesen og Kollerud.

180 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page