top of page

Lønnsoppgjøret i staten 2022

YS Stat stemmeseddel

Uravstemming

Uravstemming til lønnsoppgjøret 2022

Som medlem i ett forbund organisert i YS Stat har du nå fått tilsendt en epost hvor du kan gi ditt svar i uravstemmingen til årets lønnsoppgjør i staten. Det er viktig at du gir din stemme innen 10. juni klokken 15:00. 

Her kan du laste ned Uravstemmingsheftet om du vil skrive det ut.

YS Stat om forslaget til Hovedtariffavtale:

Hovedsammenslutningsstyret i YS Stat behandlet forslaget til Hovedtariffavtale for perioden 1.mai 2022 til 30. april 2024 i møte den 24. mai 2022 og fattet følgende vedtak:

"Hovedsammenslutningsstyret vedtok enstemmig å anbefale medlemmene å stemme JA til Riksmeklerens skisse til ny hovedtariffavtale for perioden 1. mai 2022 - 30. april 2024."

Om uravstemmingen

Hvert medlem har blitt tilsendt en epost med lenke til en avstemming gjennom Questback. I denne undersøkelsen vil det være en lenke til uravstemmingsheftet (som du også finner over) og to alternativer. Dersom du stemmer for forslaget til ny hovedtariffavtale klikker du på JA. Dersom du er i mot det forslaget som er lagt frem klikker du på NEI. Deretter klikker du på SEND. Og dermed har du gjort din del av jobben i uravstemmingen.

Din stemme er hemmelig og vil komme fra en anonymisert epostadresse.

Du kan sende inn din stemme mellom fredag 3. juni klokken 10:00 til og med fredag 10. juni klokken 15:00. Du kan bare sende inn en stemme. Det blir sendt ut en purring dersom du ikke ennå har avgitt stemme tirsdag 7. juni og torsdag 9. juni. Innsending av stemmer etter fristen vil ikke bli registrert som avgitt stemme i uravstemmingen.

Regler for uravstemming i YS Stat

Hvordan en uravstemming skal gjennomføres er regulert i YS Stats vedtekter §5.

 

Her står det forklart at det er det samlede stemmeantall som avgjør om tariffforslaget er vedtatt eller ikke, og om resultatet får bindende virkning for sektorens medlemmer. Forhandlingsresultater er vedtatt når flertallet av de medlemmer som forslaget gjelder har stemt JA til forslaget. Har flertallet derimot stemt NEI er forslaget forkastet.

 

Det er påkrevd at mer enn 2/3 av medlemmene som forslaget omfatter har deltatt i avstemmingen. Dersom det er mindre enn 2/3 deltakelse er avstemmingen kun rådgivende og det er opp til Hovedsammenslutningsstyret å fatte ett endelig vedtak.

 

Vil du lese mer om forslaget til ny hovedtariffavtale kan du lese uravstemmingsheftet ved å bruke knappen lenger opp på denne siden, og du kan også lese nyhetssaken om lønnsoppgjøret her.
 

Du må ha avgitt din stemme innen 10. juni klokken 15:00.

bottom of page