top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Uravstemming til lønnsoppgjøret 2024

Alle medlemmer i ett forbund organisert i YS Stat vil i løpet torsdag 6. juni motta en epost hvor man kan gi sitt svar i uravstemmingen til årets lønnsoppgjør i staten. Det er viktig at du gir din stemme innen 14. juni klokken 15:00Hensikten med uravstemmingen er at det framlagte resultatet skal gi et demokratisk uttrykk for hva YS Stat sine medlemmer mener om tariff-forslaget, sier YS Stat-leder Jens B. Jahren.


I uravstemmingsheftet kan du lese mer om prosessen i lønnsforhandlingene og de viktigste endringene i YS Stat sin hovedtariffavtale, samt de økonomiske rammene og hvordan den er fordelt i årets oppgjør. Det beskrives også nærmere hvilke vedtekter som styrer en slik uravstemming og hvordan du som medlem skal forholde deg når du avgir din stemme. Fristen er som nevnt 14. juni klokken 15:00.


Her kan du laste ned uravstemmingsheftet om du vil lese eller skrive det ut.Hvordan foregår en uravstemming?

Hvert medlem mottar en mail fra YS Stat via tjenesten Questback. Her vil det også ligge en link til uravstemmingsheftet.


Her vil det være to alternativ å klikke på. De som stemmer for forslaget, klikker på JA, de som er imot, klikker på NEI. Så klikker du på SEND og avstemmingen er foretatt.


Avstemmingen er hemmelig, og svaret ditt vil komme fra en anonym e-postadresse.

Avstemmingen foregår i tidsrommet 6–14. juni 2024 kl. 15:00. Det vil bli sendt ut påminnelse til de som ikke har avgitt stemme, tirsdag 11. juni og torsdag 13. juni.


YS Stat ønsker at alle medlemmer avgir stemme. Svarfristene må overholdes for at din stemme skal telle med i uravstemmingen.Regler for uravstemmingen

Avstemningen foretas i samsvar med YS Stats vedtekter §5.


Det er det samlede stemmeantall som avgjør om tarifforslaget er vedtatt eller ikke, og om resultatet får bindende virkning for sektorens medlemmer. Forhandlingsresultatet er vedtatt når flertallet av de medlemmer som forslaget gjelder, har stemt for forslaget. Har flertallet stemt imot, er det forkastet (vedtektenes §5, pkt.3).


Det vises for øvrig til vedtektenes § 5 pkt. 4 og 5, som lyder:

4. Blir ikke vilkårene i punkt 3 oppfylt, er avstemningen ikke bindende med mindre 2/3 eller mer av de medlemmer forslaget omfatter, har deltatt i avstemningen.


5. Har mindre enn 2/3 tatt del i avstemningen og vilkåret etter pkt. 3 ikke er oppfylt, er avstemningen rådgivende. Hovedsammenslutningsstyret skal da fatte endelig vedtak."


HUSK Å AVGI DIN STEMME INNEN 14. JUNI KLOKKEN 15:00!
Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page