top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Rettskraftig dom i «Skoletillegg-saken» for BFO


arkivfoto: Forsvaret


De 424 militært tilsatte ved Forsvarets skoler som gikk til sak for å bibeholde sin lønn, herunder «skoletillegget» får nå etterbetalt dette tilbake til 2017.


Flere vil få opp mot 350.000 kroner.


De ansatte tapte første runde i tingretten, men vant fram i lagmannsretten. Det er denne dommen som nå blir stående.


De som hadde tillegget i 2017 skal få etterbetalt for tiden de har hatt en slik stilling. De som fortsatt er i en slik stilling får etterbetalt fram til i dag, og tillegget vil for disse løpe videre.

De som får mest, har rundt 350.000 kroner til gode.


Nyansatte ved Forsvarets skoler vil ikke få dette tillegget.


Mange av de ansatte ved Forsvarets skoler forteller om uheldige utslag på arbeidsplassene etter at tillegget ble fjernet. I lokale lønnsforhandlinger var det tidligere argumentert for at siden de militært ansatte hadde undervisningstillegg, fikk sivilt ansatte økt sin lønn på A-tabellen tilsvarende undervisningstillegget. Det skapte dermed utilsiktede lønnsforskjeller når skoletillegget ble borte.Ikke overrasket

Advokat Oddvar Lindbekk har ført saken for NOF og BFO hele veien, og er ikke overrasket over at Høyesterett avviste å ta saken opp til behandling.


– Lagmannsrettens dom er i tråd med rettsregelen om individuell ettervirkning, som igjen henger nøye sammen med ufravikelighetsreglene som det organiserte arbeidsliv er helt avhengig av. Uten ufravikelighetsreglene virker ikke tariffavtalesystemet, og da må vi ta på alvor at disse fyller arbeidsavtalene med innhold, sier han.


Han mener også at Høyesteretts vurdering av lagmannsrettens dom i forbindelse med ankenektelsen i Skoletillegg-saken bekrefter avklaringene som kom i Grefsenhjemmet-saken.


– Det er nå to sentrale dommer om individuell ettervirkning. Dette gir viktig veiledning for fremtidige saker i hele det organiserte


Advokat Lindbekk understreker at det er viktig å skille mellom de kollektive og individuelle virkningene av en særavtales opphør.


– Det er normalt at tariffpartene møter til forhandlingsbordet og forhandler frem nye eller endrede vilkår for medlemmene. Gjør man ikke det må arbeidsgiver forholde seg til at arbeidsavtalene fortsetter å gjelde med det innholdet og de vilkår den har fått fra tariffavtalene. Arbeidsavtaler tømmes ikke automatisk for innhold på grunn av opphør av en særavtale, sier Lindbekk.– Prinsipielt viktig


Fra organisasjonenes side er det forhandlingslederne og Lars Omberg (BFO) og Staale I. Reiten (NOF) som har jobbet med denne saken.

De har fått antydet at pengene ikke blir utbetalt før etter sommeren, siden hver enkelt sak må håndteres individuelt, men er fornøyd med at saken nå kan avsluttes.


– Dette har vært en lang prosess på nesten sju år. Det er synd for våre medlemmer at Forsvaret og Forsvarsdepartementet valgte å ikke løse denne saken i samarbeid oss i 2016/2017, sier de.


De mener saken er prinsipielt viktig for hele det organiserte arbeidslivet, siden dette er den første saken med individuell ettervirkning av tariffavtaler som er endelig sluttført i rettssystemet.


– Våre medlemmer får nå sin rettmessige lønn etterbetalt tilbake til 1. august 2017, konstaterer de.


Forsvaret må nå etterbetale de militært ansatte lønn på anslagsvis 70 millioner kroner.


Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page