top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Nyvalgt ledelse i YS Stat


Fra venstre: 2. nestleder Karin Tanderø Schaug (NT), leder Jens B. Jahren (BFO) og 1. nestleder Unn-Kristin Olsen (Parat). foto: Øyvind Førland Olsen


I dag gjennomførte styret i YS Stat valg på ny ledelse. Det har vært klart en god stund at Pål N. Arnesen takker av etter 16 år som leder.En enstemmig innstilling fra valgkomiteen ble fulgt opp med akklamasjon. For de fire neste årene så består ledelsen i hovedsammenslutningen YS Stat av leder Jens B.Jahren BFO, 1.nestleder Unn-Kristin Olsen, Parat og 2. nestleder Karin Tanderø Schaug, Norsk TollerforbundNy leder kommer fra Forsvaret

Jens Jahren (47) har vært leder for Befalets Fellesorganisasjon og jobbet for Forsvaret og de ansatte i forsvarssektoren siden 90-tallet. Nå skal han lede YS Stat, med åtte medlemsforbund og 25 000 medlemmer gjennom et krevende lønnsoppgjør.


- Det kommende lønnsoppgjøret blir den første, krevende arbeidsoppgaven jeg skal håndtere som ny leder for YS Stat. Våre medlemmer har forventninger etter et moderat lønnsoppgjør i fjor. Prisveksten og den økte renta har spist opp lønnsveksten vi fikk i 2022. Det skaper spenning inn mot det kommende lønnsoppgjøret, samtidig som YS Stat må opptre som ansvarlig part i de kommende forhandlingene, sier Jahren.


Jahren erstatter Pål N. Arnesen, som har vært leder for YS Stat siden 2007.


- Det blir mye nytt å sette seg inn i, men jeg liker utfordringer. Det blir store sko å fylle etter Pål N. Arnesen, avtroppende leder av YS Stat. Han har holdt på med dette i mange år og vet hva det innebærer. Det er en arv som jeg er opptatt av å ta vare på, sier Jahren.


Unn-Kristin Olsen (Parat) og Karin Tanderø Schaug (Norsk Tollerforbund) er valgt som henholdsvis 1. og 2. nestleder.Fakta om Jens Jahren

  • 47 år. Gift med Jeanette. Jar tre barn; Bentley (0 år), Bernhard (5) og Celine (8). Fra Vinstra, men bor på Bekkestua i Bærum.

  • Forbundsleder for Befalets Fellesorganisasjon (BFO) fra 2014 til 2023.

  • Utdanning: Befals- og krigsskole, Stabsskole og sjefskurset ved Forsvarets Høgskole samt en mastergrad fra BI. Har internasjonal tjeneste som liaisonoffiser for Forsvaret i Irak i 2003.


Unn-Kristin OIsen fra Parat var i forrige periode 2. nestleder sammen med Jens Jahren (som da var 1. nestleder) og sørger dermed for god kontinuitet i ledertroikaen. Karin Tanderø Schaug er ny som 2. nestleder og dette er hennes første periode i ledelsen i YS Stat. Det er kun leder i YS Stat som er valgt på heltid i vervet - nestlederne fortsetter som forbundsledere i sine respektive forbund.Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page