top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

YS Stat drar i gang nytt studie for tillitsvalgte - blir du med?


Illustrasjonsfoto: Unsplash


#jegertillitsvalgt er YS Stat sitt nye tilbud til tillitsvalgte i statlig sektor. I samarbeid med Høyskolen Kristiania starter vi i januar et to-årig nettstudie med 4 moduler.

Første semester er Organisasjon og ledelse som starter med en fysisk samling på Gardermoen 12.-14. januar 2022. Etter en eksamen i mai/juni fortsetter vi med Forhandling og påvirkning i 2. halvår.


I 2023 står Arbeidsrett for tur før høstsemesteret avsluttes med en nyvinning. Rollen som tillitsvalgt i den norske modellen og partssamarbeid er stikkord for en ny modul vi skal utvikle sammen med Høyskolen.


Dette studiet gir til sammen 30 studiepoeng og en naturlig byggekloss for flere bachelorutdanninger etterhvert. Eller hva med en Master- eller PhD-tillitsvalgt?


Studiet er gratis for de som får tilbudet og studiet hjemler fri for de samlinger som vil finne sted gjennom studiet. Samlinger, webinarer og annen aktivitet vil vi diskutere med studentene på første samling slik at YS Stat og forbundene kan skreddersy tilbudet. Nettverksbygging og erfaringsutveksling vet vi fra tidligere studium er noe som deltakerne setter høyt.


Påmelding skjer via ditt forbund i YS og nærmere informasjon om studiet, gjennomføring og søknadsfrist osv får du også hos ditt forbund. Påmeldingsfristen er i første halvdel av november, så sjekk med ditt forbund NÅ!


Generelle spørsmål kan evt. også rettes til Pål Arnesen, leder i YS Stat på:

tlf 916 38 608 eller e-post paal.arnesen@ys.no


Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page