top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Gir losene vern


- Norsk Losforbund fremmet kravet om vernebestemmelser for loser første gang i 1970, men først etter NOU som ble levert i 2013 ble det satt ny fokus på denne saken, sier en fornøyd leder i Norsk Losforbund, Johannes M. Sivertsen.


"Utvalget vurderer at grunnleggende rettigheter som arbeidstid og vern av helse, velferd og sikkerhet i arbeidslivet bør være regulert i lov." Dette ble fulgt opp av Prob 65 L Lov om Losordingen som sa: "Etter departementets vurdering er det prinsipielt uheldig at sentrale vernebestemmelser for losene ikke er regulert i lov og forskrift, men følger av tidsbegrensede avtaler."


- Det ble satt ned en interdepartementalgruppe hvor vi sammen med YS Stat fikk komme med innspill, denne gruppen konkluderte med at AML ville være den eneste rette lovgivningen, forteller Sivertsen.


TÅLMODIG JOBBING FRA NORSK LOSFORBUND GIR LOSENE VERN

- Norsk Losforbund har gjennom hele arbeidet hatt god kontakt med Samferdselsdepartement og vil berømme departementet for åpenhet og god kommunikasjon og vi er veldig glade for at losene endelig har vernebestemmelser som alle andre arbeidstakere i Norge, avslutter forbundslederen.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page