top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Er angrep det beste for Forsvaret?


Forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H)
Forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H) angriper sine egne fra Stortingets talerstol.

foto: Morten Brakestad / StortingetForsvarsminister Frank Bakke Jensen angrep sine offiserer og soldater fra Stortingets talerstol gjennom å utvise særs manglende forståelse for arbeidslivets parter og deres ulike roller.Befalets Fellesorganisasjon sammenlignes med en sekt og deres temperaturmåling blir kalt et makkverk.


Noe annet kan ikke jeg tolke ut av det som forsvarsministeren svarte på et spørsmål fra Liv Signe Navarsete, SP i Stortingets spørretime i forrige uke. Se og hør saken her: https://www.bfo.no/nyhetartikkel/nar-ord-skaper-fronter


Regjeringen gir jevnlig uttrykk for viktigheten av partssamarbeidet i staten og arbeidslivet for øvrig. Da er det forstemmende å registrere at forsvarsministeren, som en sentrale personen i regjeringen uttrykker seg på denne nedlatende måten, og kanskje mer bekymringsfullt - ikke vil unnskylde seg i etterkant.


YS Stat forventer at en statsråd har forståelse for at en arbeidstakerorganisasjon fremmer og ivaretar medlemmenes ve og vel. På samme måte som arbeidstakerorganisasjonene må ha forståelse for at en arbeidsgiver tar sin rolle på alvor og fremmer saker som de mener er viktig.


I staten er denne rolleforståelsen helt sentral i utøvelsen av samarbeid og medbestemmelse nedfelt i Hovedavtalen i staten. En klar og omforent rolleforståelse gir et godt samarbeids- grunnlag som igjen bygger tillit og respekt mellom partene. Dette må komme fra toppen og ned og spesielt viktig i en hierarkisk organisasjon som Forsvaret.

I nær fremtid skal de sentrale partene i staten sette seg til forhandlingsbordet for å reforhandle nettopp Hovedavtalen i staten. Den retorikken Forsvarsministeren fremførte fra Stortingets talerstol var forhåpentligvis et streifskudd og bør i partssamarbeidets ånd enkelt kunne trekkes tilbake med et tillitsskapende lite ord, unnskyld!
Aktuelle lenker:

Siste innlegg

Se alle

Bình luận


bottom of page