top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Overveldende ja fra YS til ny pensjonsmodellUravstemningen i YS ga et klart ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. LO og Unio sier også ja til ny tjenestepensjon. YS Stat vil nå rette et særlig søkelys mot den kommende prosessen om ordninger for de som har særaldersgrense. Det skal blant annet lages regler som sikrer pensjonsnivåene for de som har mer enn ti år igjen til aldersgrensen.


I mars ble organisasjonene i offentlig sektor enige med arbeidsgiverne om ny pensjonsordning for 800 000 offentlig ansatte, hvorav 171.000 er statsansatte.

Den nye ordningen gir offentlige ansatte bedre uttelling av å stå lenger i arbeid. Samtidig ivaretar man hensynet til de som må gå av tidlig, enten det er på grunn av helse eller særaldersgrense.

Ordningen innføres fra 2020 for ansatte født i 1963 og senere og den er tilpasset endringene i Folketrygden gjennom pensjonsreformen. Ansatte født før 1963 beholder dagens pensjonsordning.

De som har stillinger med særaldersgrenser, og som er født før 1963, beholder dagens regler. Pensjonen for de som er født i 1963 eller senere, vil tilpasses påslagsmodellen. Personer som per 1. januar 2020 har ti eller færre år igjen til særaldersgrensen, sikres ordninger som gjør at de ikke kommer dårligere ut. Dette inkluderer den såkalte 85-årsregelen.

Det skal også lages regler som sikrer pensjonsnivåene for de som har mer enn ti år igjen til aldersgrensen. YS Stat vil jobbe for at det etableres gode regler for denne gruppen.


37 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page