top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Staten kan ikke kreve at ansatte skal legge ut for fly og hotell


I 2015 bestemte Utenriksdepartementet seg for å innføre en ny reisepolicy, som innebar at de ansatte selv skal bestille hotell og fly, legge ut for disse, og få igjen pengene når reiseregningen blir levert etter at turen er gjennomført.

Denne praksisen må nå opphøre etter at Borgarting lagmannsrett har gitt NTL medhold i at dette ligger utenfor det arbeidsgiver kan kreve.

Urimelige krav fra arbeidsgiver

Saken var først oppe i tingretten, der de ansatte tapte. NTL anket saken til Borgarting lagmannsrett, som nå har avsagt dom. Retten gir NTL full støtte i at UD ikke kan pålegge sine ansatte å stå personlig ansvarlig for utgifter til fly og hotell.

Lagmannsretten peker i dommen på at det kan bli snakk om store summer, og et stort økonomisk ansvar for den enkelte.

Dermed mener retten at hverken styringsretten, tariffavtalene eller individuelle arbeidsavtaler gir UD rett til å innføre denne reisepolicyen.

Dommen får betydning for mange statsansatte

Dommen vil ha stor betydning for de som reiser mye i jobben. Det er særlig i UD problemstillingen har gjort seg gjeldende, men også i sentralforvaltningen, direktoratene og i Forsvaret er det mange ansatte som reiser i jobben. Det er arbeidsgiver som nå må ta ansvaret fullt ut for utgiftene til fly og hotell i forbindelse med reise.

UD vil studere dommen før departementet tar stilling til en eventuell anke.


371 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page