top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Brudd om reiseregulativene i staten


Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene YS Stat, Akademikerne, LO Stat og Unio brøt i går forhandlingene om særavtalene for inn- og utland. Begge særavtalene går nå til nemndsbehandling.


YS Stat og de andre hovedsammenslutningene fant ikke å kunne akseptere statens tilbud/krav, da vi i svært liten grad fant at disse imøtekom våre krav, samt at statens tilbud/krav reduserte opparbeidede rettigheter for våre medlemmer.


Forhandlingene som har pågått fra tidlig i fjor høst har vært krevende. Partene har stått langt fra hverandre.


Særlig gjelder det størrelsen på godtgjørelsene til kost, kilometergodtgjørelse, forsikring og kompensasjon for reisetid.


Det faktum at Stortinget har innført beskatning både på kilometergodtgjørelsen og fra 1.1.18 også på kost, har ikke gjort forhandlingene lettere.


Forhandlingene skulle ha vært avsluttet før jul, og har foregått på overtid, men i går konkluderte Staten v/KMD med at vi hadde behov for hjelp til å lande disse avtalene.

De to særavtalene forhandles mellom partene i staten, men benyttes i stor grad av de fleste virksomhetene i andre sektorer også.


Inntil en særskilt nemnd har kommet med en kjennelse, videreføres gjeldende særavtaler.

220 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page