top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Statlig og privat samarbeid ble en suksess

- Ideen om en felles konferanse viste seg å være midt i blinken. Tanken om felles utfordringer ble bekreftet fra samtlige fordragsholdere, sier en fornøyd YS Stat-leder, Pål N. Arnesen, etter første dag.

Etter innledningen med ny medlemsfordel for medlemmer i omstilling (se egen sak her), og en velkomsthilsen fra YS-leder Jorunn Berland., fortsatte tidligere SSB-direktør Christine Meyer. Her var hun ikke som en sparket direktør, men en offensiv forsker fra Norges Handelshøyskole som øste av sine erfaringer om hvordan man kunne - og måtte - bygge kompetanse på endringer.

Jorunn Berland, YS-leder

Neste foreleser ut var direktør Hilde Wibe fra Abelia. Hennes tema var hvilke muligheter og utfordringer som ligger i digitaliseringen - som hun nå mente var inne i sin tredje fase. Tilhørerne fikk se og høre en rekke eksempler på hvordan digitaliseringen har endret arbeidslivet de siste 20 årene, og hva vi kunne forvente i årene som kommer.

Hun ble etterfulgt av Anita Krohn Traaseth, direktør i Innovasjon Norge. Hun berømmet YS Stat og YS Privat for å ha funnet sammen og arrangert denne konferansen i sammen. Hennes foredrag handlet i stort om hvordan offentlig og privat sektor må stå sammen om innovasjon og samarbeid.

Mot slutten av dagen ble det mennenes tur. En gammel traver i YS og YS Stat sammenheng, Arild Steen fra AFI fortalte om de siste tallene omkring omstilling og ledelse i privat- og offentlig sektor, hentet fra Arbeidslivsbarometeret.

Dagens mest humoristiske innslag, i alle fall etter latteren i salen å dømme, var fra professor Kjell Arne Røvik, fra Universitet i Tromsø. "Når prat skal bli til praksis: Den besværlige implementeringen avs amtidens omstillings ideer" var hans foredragstittel, og salen ble tatt igjennom en rekke historiske ledelsesfilosofier og omorganiseringsideer.

Kjell Arne Røvik, professor UITR

Dagens siste gjest var Kommunal og Moderniseringsminister Jan-Tore Sanner (H). I følge dagens aviser kan dette godt være hans siste oppdrag som KMD-minister, da ny regjeringskabal blir klar denne uken. Han blir spådd å bli ny Kunnskaps- og integreringsminister.

Sanner gjentok på ny at han ser på YS Stat som en organisasjon som bidrar sterkt til å skape stolthet blant de statsansatte, og han hevdet videre at hans ønske om å ha verdens beste offentlige sektor må ha stolte medarbeidere.

Han varslet også om hva som skule prioriteres de neste fire årene. Han ville ha mer innovasjon i offentlig sektor. At man kunne tørre å prøve og feile og lære av eventuelle feil.

- Jeg vil ha bedre ledelse - noe som innebærer mindre detaljstyring, men klarere prioriteringer. Det skal være like attraktivt å være leder i staten som i det private, mente Sanner.

Minister i KMD, Jan Tore Sanner (H)

Han kastet også ut en liten brannfakkel om å ønske å være en mer moderne arbeidsgiver. Han ville ha mer makt til lokale parter i arbeidslivet og muligheten til å se på endringer og modernisering av Hovedtariffavtalen.

Han avsluttet med å si at det ikke blir noen "reformpause" i den kommende regjeringsperiode. - - Om man ikke fornyer seg så forvitrer man, advarte en mulig avtroppende minister.

Leder i YS Privat, Vegard Einan, mente at konferansen absolutt hadde levd opp til forventningene.

- Vi har erfart at det er nyttig å samle begge sektorene. Det er nok noe vi bør gjøre mer av i fremtiden, erfarte han.

- Det er godt å høre fra ulike miljøer at utfordringene og tankene om omstilling er de samme. Vi ser at det ikke er noen forskjell på hvordan man opplever endringer på tvers av sektorene, sier Einan.

Pål N. Arnesen, YS Stat og Vegard Einan, YS Privat

I morgen går sektorene hvert til sitt og hovedtemaene vil da være tariff og pensjon.

Husk å følge oss på Facebook! Der får du de siste nyhetene fra YS Stat.

234 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page