top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Statlig omstilling i et bredere perspektiv
Statlig og privat sektor i YS arrangerer felles konferanse om effektiv og ansvarlig omstilling. Fremtidens arbeidsliv kommer med stormskritt. Hvordan kan vi utvikle samarbeidet på tvers av sektorene når det gjelder kompetanse, ledelse og digitalisering? #jegerstatsansatt tar utfordringen og ser mulighetene.


Neste uke, 16. - 17. januar, samles sentralt tillitvalgte fra YS forbundene i statlig og privat sektor i Drammen. Den tradisjonelle YS Stat-konferansen utvides til å omfatte YS Privat. Vi setter hverandre i stevne for å diskutere felles utfordringer i fremtidens fleksible arbeidsliv. Et kobbel av spennende innledere, se rammeprogram her, skal bidra til å belyse mulighetene og utfordringene som vi møter. Det er en gjensidige avhengighet mellom sektorene for å lykkes med en ansvarlig omstilling. Bedre kjennskap til hverandre skal bidra til at vi kan bygge ned barrierer, ta livet av myter og ikke minst øke mulighetene for at våre nåværende og kommende medlemmer lykkes i dagens og morgendagens arbeidsliv.


#jegerstatsansatt vil dekke konferansen tett - følg med på våre kanaler.169 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page