top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Fleksitidsavtale med flex

Foto:wix.com

Statsansatte fått større fleksibilitet i arbeidsdagen. Ikke for å jobbe mer, men når det passer.


YS Stat har inngått en ny fleksitidsavtale med Staten. Den gjelder fra 1.1.18 til 30.6.19 og skal evalueres våren 2019.

Den ytre arbeidstid er nå utvidet til kl 06:00 og kl 21:00. Kjernetiden er som før fra kl 09:00 til 14:30 hele året. Begge gjelder mandag til fredag.

Antall timer som kan overføres ny avregningsperiode er økt fra 45 til 50 timer. 10 minustimer er uendret.


Forøvrig gjelder Arbeidsmiljølovens bestemmelser om hviletid og maksimal arbeidstid som før, dvs det skal ikke arbeides mer enn 12 timer per dag eller 48 timer per uke.


Avtalen gir statsansatte større mulighet til å planlegge dagen utfra ulike individuelle hensyn. Partene understreker allikevel at avtalen ikke skal bidra til å øke den samlede ordinære arbeidstid for den enkelte. Vi understreker også at både arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap skal påse at opparbeidet tid avvikles innenfor avregningsperioden. Siden det er stor grad av usikkerhet knyttet til omfanget av hvor mange plusstimer som strykes, så er dette noe som stpår sentralt i den kommende evalueringen.

120 visninger0 kommentarer
bottom of page