top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

LOKALE FORHANDLINGER 2017

De lokale lønnsforhandlingene i YS Stats tariffavtale har virkning fra 1. juli og skal være gjennomført innen 31.oktober. KMD har som vanlig sendt et brev til virksomhetene med nærmere retningslinjer. Et omfattende brev som YS Stat har laget et eget følgeskriv til våre tillitsvalgte.

Før de lokale parter gjennomfører det forberedende møte er det viktig at de tillitsvalgte har satt seg inn i brevet og avklart eventuelle uklarheter mv med sitt forbund. Den økonomiske rammen for vår avtale er 0,8% per 1.juli.


Her følger lenker til brevet fra KMD, vårt følgeskriv og en oversikt over gjennomsnittslønn i de ulike statlige virksomhetene.592 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page