Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

LOKALE FORHANDLINGER 2017

De lokale lønnsforhandlingene i YS Stats tariffavtale har virkning fra 1. juli og skal være gjennomført innen 31.oktober. KMD har som vanlig sendt et brev til virksomhetene med nærmere retningslinjer. Et omfattende brev som YS Stat har laget et eget følgeskriv til våre tillitsvalgte.

Før de lokale parter gjennomfører det forberedende møte er det viktig at de tillitsvalgte har satt seg inn i brevet og avklart eventuelle uklarheter mv med sitt forbund. Den økonomiske rammen for vår avtale er 0,8% per 1.juli.


Her følger lenker til brevet fra KMD, vårt følgeskriv og en oversikt over gjennomsnittslønn i de ulike statlige virksomhetene.#mellomoppgjør #YSSMedia #lønnsoppgjøret #YSStat #jegerstatsansatt #lønn2017 #lønnsforhandling

582 visninger0 kommentarer

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.