Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • Steinar Knutsen

Nytt innspill om lov om statens ansatte


Tjenestemannslovutvalgets rapport: Ingeborg Moen Borgerud overleverte i desember 2015 Tjenestemannslovutvalgets rapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

YS Stat, Akademikerne og UNIO har oversendt et felles innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteens behandling av ny lov om statens ansatte. Målsettingen om at loven skal stå seg over tid kan bare oppnås om anbefalingene fra det partssammensatte lovutvalget legges til grunn.


Vi følger opp hovedorganisasjonenes felles innspill vedrørende midlertidighet med et mer detaljert notat til komiteen på flere viktige punkter. Les notatet her


#statsansatteloven #YSS #tjenestemannsloven #YSSMedia #yss #jegerstatsansatt #lovogavtaleverk #YSStat

147 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.