top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Uravstemning for lønnsoppgjøret


Husk å avgi din stemme innen 6 november kl 1500.

Alle medlemmer i YS Stat skal nå ha få tilsendt en elektronisk stemmeseddel hvor du blir bedt om å stemme ja eller nei til forslaget om ny Hovdtariffavtale for ansatte i staten.


YS Stats hovedsammenslutningsstyret vedtok enstemmig å anbefale medlemmene å

stemme ja til Riksmeklerens skisse til ny hovedtariffavtale for perioden

16.9.20 - 30.4.22, men oppfordrer alle til å sette seg godt inn i hva avtalen inneholder. I den elektroniske stemmeseddelen ligger det en lenke til uravstemningsheftet - du finner det også vedlagt lenger ned på denne siden.


Fristen for å avgi stemme er satt til 6. november 2020 innen klokken 1500. Du må bruke den tilsendte stemmeseddelen, dette for å sikre at det ikke avgis ugyldige eller doble stemmer.


Det er det samlede stemmeantall som avgjør om tarifforslaget er vedtatt eller ikke , og

resultatet får bindende virkning for sektorens medlemmer . Forhandlingsresultatet er

vedtatt når flertallet av de medlemmer som forslaget gjelder , har stemt for forslaget .

Har flertallet stemt imot , er det forkastet. For at avstemningen skal være bindende må minst 2/3 av medlemmene ha deltatt i avstemningen. Dersom færre enn 2/3 avgir sin stemme er avstemningen kun rådgivende og det blir opp til hovedsammenslutningsstyret å fatte endelige vedtak.Last ned og les uravstemningsheftet her:

Uravstemningshefte 2020
.pdf
Last ned PDF • 171KB


PS. fikk du med deg gårsdagens direktesendte nettmøte i på www.jegerstatsansatt.no (28/10) om offentlig tjenestepensjon, særalder mm?


Trykk på bildet for å se det i opptak når det passer deg

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page