top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Uravstemming om årets lønnsoppgjør i staten

Alle medlemmer i forbundene i YS Stat skal nå ha fått tilsendt en epost med lenke til elektronisk stemmeseddel for å stemme JA eller NEI til forslaget til ny hovedtariffavtale.YS Stat om forslaget til Hovedtariffavtale:

Hovedsammenslutningsstyret i YS Stat behandlet forslaget til Hovedtariffavtale for perioden 1.mai 2022 til 30. april 2024 i møte den 24. mai 2022 og fattet følgende vedtak:

"Hovedsammenslutningsstyret vedtok enstemmig å anbefale medlemmene å stemme JA til Riksmeklerens skisse til ny hovedtariffavtale for perioden 1. mai 2022 - 30. april 2024."


Gå videre til egen side med informasjon om uravstemmingen og les uravstemmingsheftet ved å trykke på knappen under.


HUSK Å AVGI DIN STEMME INNEN 10. juni kl. 15:00!

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page