Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Skal vurdere lederlønningene

KMD har satt ned utvalg som skal vurdere lederlønnssystemet i staten

Tidligere YS-leder, Jorund Berland (t.v.) er medlem utvalget som ledes av Ingrid Finboe Svendsen (t.h.).

arkivfoto: YS/ASD.


Lederlønnssystemet i staten fra 1991 skal endelig opp til ny grundig vurdering. Lederlønnsutviklingen i staten er ofte et betent tema ved tariffoppgjørene og YS Stat er tilfreds med at statsråden nå tar grep for en skikkelig gjennomgang, sier Pål N Arnesen, leder YS Stat i en kommentar.


Jeg også fornøyd med at statsråden har tatt til følge våre innvendinger mot sammensetningen av utvalget, sier Arnesen. Det er gledelig å se at Jorunn Berland, tidligere YS-leder har fått plass i utvalget. Utvalget ledes av Ingrid Finboe Svendsen, tidl direktør i Arbeidstilsynet. YS Stat og de andre hovedsammenslutningene vil utgjøre en referansegruppe.


Utvalget skal avgi sin rapport i juni 2022.
Pressemelding med mandat kan leses her:

pressemelding_utvalg
.pdf
Download PDF • 190KB

Siste innlegg

Se alle

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.