top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
 • YSS-Media

Resultatet i hovedtariffoppgjøret


YS Stats leder Pål N. Arnesen

De viktigste endringene i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020


Det gis lønnstillegg som følger:

 • 0,44% fra lønnstrinn 19-46

 • 0,54% fra lønnstrinn 47-63

 • 0,44% fra lønnstrinn64-101  

Dette gir et resultat på linje med resultatet i frontfaget på 1,7 % (se vedlagte A-lønnstabell)


Videre har det skjedd endringer i følgende punkter i hovedtariffavtalen:

 • 2.5.1 endring/utvidelse i forhold til hvem som omfattes av forhandlingene og skal vurderes lønnsmessig. Nytt punkt c)

 • 2.5.3 3 Utvidelse av diskrimineringsgrunnlagene i henhold til likestillings- og diskrimineringslovens § 6

 • 2.5.5 3 tillitsvalgte skal årlig orienteres skriftlig om bruken..

 • 2.6.3 andre ledd innskjerper organisasjonenes tilgang på relevant og historiske lønnsdata ifm forhandlinger etter 2.5.1

 • 2.6.3 femte ledd oppfordrer partene til og enes om prosess ifm 2.5.1 forhandlinger. Blir ikke partene enige skal man følge pkt 1-9, herunder pkt 5 som sier at partene SKAL utveksle krav og tilbud samtidig om en av partene krever dette.

 • 5.1 Boliglån utvidet fra 2,0 millioner til 2,3 millioner kroner  

 • 5.3.1 Medbestemmelse, samarbeidskompetanse og felles opplæring, midlene beholdes (6 mill)

 • 5.3.2 Kompetanse, midlene beholdes (25 mill) med noe endret tekst  

 • 5.4 Omstilling, midlene beholdes (4 mill)


Lønnstillegget blir gitt med virkning fra 1. oktober. Det vil i år ikke bli gjennomført lokale forhandlinger. Også de andre hovedsammenslutningene – LO Stat, Unio og Akademikerne – har kommet til enighet med staten.


YS Stat forhandler på vegne av følgende YS-forbund som har medlemmer i staten: AVYO, Befalets Fellesorganisasjon, Delta, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Norsk Tollerforbund, Parat, Skatteetatens Landsforbund, Skolelederforbundet og STAFO.Relevante dokumenter:


Riksmekleren Møtebok 15.10
.2020
Last ned 2020 • 3.71MB
PM ingen streik staten 151020
.pdf
Last ned PDF • 200KB

Enkeltdokumenter fra møteboken (ikke endelig versjon, kun til informasjon)

Vedlegg1_A-lønnstabell fra 1.10.20
.pdf
Last ned PDF • 3.65MB
Vedlegg2_Forhandlingssteder_i_staten_hov
.
Last ned • 286KB
Vedlegg3_intensjonserklaering_hovedoppgj
.
Last ned • 88KB
Vedlegg4_pensjonsgivende_variable_tilleg
.
Last ned • 107KB
Vedlegg5_pensjonsgivende_variable_tilleg
.
Last ned • 100KB
Hovedtariffavtalen_2020-22_hovedoppgjor2
.
Last ned • 397KB

Pressebilde Pål N. Arnesen, til fri bruk mot kreditering:

foto: Vetle DalerSiste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page