top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

People over Profit

YS Stat deltar denne uken på PSIs (Public Service International) 31. verdenskongress i Genève. Kongressen har som motto "People over Profit". Fra YS er det delegasjoner fra YS Stat og AVYO i Delta.

Delegasjonen fra YS Stat fra venstre: Karin Tanderø Schaug (NT og 2. nestleder), Unn-Kristin Olsen (Parat og 1. nestleder), Jens B. Jahren (YS Stat-leder) og Tore Leirfall (spesialrådgiver YS Stat)

PSI representerer 30 millioner offentlig ansatte og 700 fagforbund fra 154 land.


Gjennom fem dager i Genève skal det vedtas nytt program for perioden 2023-2028, velges president og ny generalsekretær, vedtas politiske resolusjoner, samt avholdes mange seminar med viktige tema for offentlig ansatte.


Viktigheten av en sterk offentlig sektor er viktigere enn noensinne i en verden som er mer ustabil og fragmentert. Det er viktig at vi kan stå sammen om å utvikle en offentlig sektor som bygger oppunder de tjenestene den skal tilby innbyggerne. Det å samle erfaringer og bringe disse videre i et fora som PSI er viktig og kan gjøre en forskjell.De fire fra delegasjonen i YS Stat på plass i kongress-salen.

Gjennom denne kongressperioden, fra 2018, har arbeidet til PSI vært preget av Corona-pandemien. Den innsatsen som ble gjort av offentlige ansatte var formidabel og viste viktigheten av en sterk offentlig sektor og et helsevesen som ikke er styrt av profitt, men å ta vare på de som trenger hjelp. PSI har også vært veldig opptatt av mer likestilling og at alle skal gis like muligheter. Dette vil også være et satsningsområde i kommende periode hvor en bygger på de gode resultatene som nå har kommet på plass.


Under sin åpning understreket Dave Prentis, avtroppende president i PSI, viktigheten av å opprettholde solidaritet i en verden som er mer usikker enn på lenge. Han var klar i sin fordømmelse av de handlingene som ble utført av Hamas mot sivile i Israel, og ba innstendig om at gisler måtte settes fri. Det ble også understreket av de lidelser som sivile i Gaza blir utsatt for må stoppe.


YS Stat-leder Jens B. Jahren sammen med nyvalgt president for PSI, Britta Lejon fra det svenske fagforbundet ST.

På dag to ble Britta Lejon fra det svenske fagforbundet ST valgt som President PSI for den kommende perioden og Daniel Bertossa som generalsekretær.


YS Stat gratulerer med gode valg og ser fram til godt samarbeid.Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page