top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Partene har inngått en midlertidig avtale om særaldersgrenser


Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), YS og de andre hovedorganisasjonene inngikk 12. desember en midlertidig pensjonsavtale for de som er født i 1963, og som har stilling med særaldersgrense på 60 år.


Avtalen sier at man i påvente av en endelig avtale, viderefører en tidligpensjonsordning for personer med særaldersgrense for årene frem til de fyller 67 år. 1963-kullet er 57 år i 2020 og er med avtalen sikret en pensjon på 66 prosent, som i dagens ordning, dersom de går av etter den såkalte 85-årsregelen i 2020.


85-årsregelen innebærer at man kan ta ut alderspensjon fra Statens pensjonskasse inntil tre år før aldersgrensen dersom summen av alderen og opptjeningstiden er 85 år eller mer. Det er denne regelen som gjør at de med særaldersgrense på 60 år kan gå av ved 57 år.


Partene skal nå fortsette å forhandle en langsiktig avtale våren og høsten 2019, hvor YS' mål er å sikre et best mulig pensjonsnivå for yngre årskull i årene som kommer.


- Det er tidspresset med innføringen av elementene i ny tjenestepensjon, inklusive AFP, samordning mv. som tar så mye tid at vi var nødt til å ta noen grep, sier Leder av YS Stat Pål N. Arnesen.


Du kan lese mer om særaldersgrenser og særalderspensjon på bloggen til Statens pensjonskasse.

465 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page