top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

2000 YS Stat-medlemmer kan bli tatt ut i streik.

YS Stat tar ut rundt 2000 medlemmer i streik hvis meklingen neste uke ikke fører fram.


YS Stat-leder Pål N. Arnesen er klar til å ta 2000 medlemmer ut i streik fra 26. mai. Enda flere vil tas ut om det ikke tvinger frem en løsning.Torsdag 29. april ble det brudd i statsoppgjøret, og partene måtte be om Riksmeklerens hjelp.


Onsdag sendte YS Stat såkalt områdevarsel til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Varselet er en oversikt over hvilke virksomheter som kan bli berørt ved en eventuell streik. YS Stat vil ta ut om lag 2000 medlemmer blant annet i departementene og underliggende etater som Kystverket, Tolletaten, Statens vegvesen, Kriminalomsorgen og Skatteetaten hvis meklingen ikke fører frem 26. mai.


Meklingen startet formelt 5. mai med et oppstartsmøte hos Riksmekleren, og så lenge meklingen pågår er det bare Riksmekleren som kan uttale seg om selve innholdet i meklingen. YS Stat-lederen sier at han forventer en krevende meklingsinnspurt.


– Men med godt arbeid fra Riksmekleren satser vi på å unngå en konflikt, sier YS Stat-leder Pål N. Arnesen.
YS Stats områdevarsel med oversikt over virksomheter der medlemmer kan bli tatt ut i streik:


Arbeids- og sosialdepartementet

Departementet

Arbeids- og velferdsetaten


Barne- og likestillingsdepartementet

Departementet


Finansdepartementet

Departementet

Tolletaten

Skatteetaten


Forsvarsdepartementet

Departementet

Forsvarsbygg


Helse- og omsorgsdepartementet

Departementet

Folkehelseinstituttet


Justis- og beredskapsdepartementet

Departementet

Kriminalomsorgen

Politietaten

Domstolene

Statsadvokatembetene

Sivilforsvaret

Jordskifteretten


Klima- og miljødepartementet

Departementet

Meteorologisk institutt


Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet

Statsbygg

Statsforvalterens fellestjenester


Kulturdepartementet

Departementet

Arkivverket / Statsarkivene


Kunnskapsdepartementet

Departementet

Norges Handelshøyskole Bergen

Høgskolen på Vestlandet Bergen

Universitetet i Bergen

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning


Landbruks- og matdepartementet

Departementet


Nærings- og fiskeridepartementet

Departementet

Sjøfartsdirektoratet

Havforskningsinstituttet

Fiskeridirektoratet

Mattilsynet

Fiskeridirektoratet


Olje- og energidepartementet

Departementet


Samferdselsdepartementet

Departementet

Vegdirektoratet / Statens Vegvesen

Kystverket / lostjenesten


Utenriksdepartementet

Departementet


YS Stat er en sammenslutning av følgende YS-forbund som har statsansatte medlemmer: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Skatteetatens landsforbund, Stafo, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, AVYO og Skolelederforbundet.Kontaktpersoner:

Pål N Arnesen

Leder YS Stat​​​​​​​

916 38 608​​​​​​​ / pal.arnesen@ys.no


Vetle Daler Pressekontakt 924 05 391 / vetle.daler@parat.com
Relevante dokumenter:

Krav 1 YS Stat 2021
.pdf
Last ned PDF • 3.69MB

Pressebilder:

YS Stat-leder Pål N. Arnesen, foto: Vetle Daler, Parat
YS Stat-leder Pål N. Arnesen, foto: Vetle Daler, Parat


YS Stat-leder Pål N. Arnesen, foto: Vigdis Askjem
YS Stat-leder Pål N. Arnesen, foto: Vigdis Askjem
Forhandlingslederne i UNIO Stat, YS Stat, LO Stat og Akademikerne sammen med statens personaldirektør Gisle Norheim. foto: KMD
Forhandlingsstart. foto: KMD

Forhandlingslederne i UNIO Stat, YS Stat, LO Stat og Akademikerne sammen med statens personaldirektør Gisle Norheim. foto: KMD
Forhandlingsstart. foto: KMD

Kommentare


bottom of page