top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

TBU - tallgrunnlaget for lønnsforhandlingene lagt frem idag


YS' sjeføkonom Merete Onshus. foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Fredag morgen la TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene) frem sin foreløpige rapport. Dette danner grunnlaget for de kommende inntektsoppgjørene.


I rapporten fremkommer det blant annet en oversikt over over utviklingen i lønninger, inntekter, priser, makroøkonomi og konkurranseevne gjennom fjoråret.


TBU anslår nå konsumprisveksten til 4,1 prosent fra 2023 til 2024. Året før ble prisveksten 5,5 prosent.


De foreløpige tallene viser at årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området ble 4,8 prosent, mens frontfagsrammen ble anslått til 5,2 prosent ved mellomoppgjøret i 2023. Samtidig landet årslønnsveksten i både kommunene, Spekter-området og staten over frontfagsrammen i fjor.

  • 5,0 prosent for industriarbeidere og til 4,0 prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter

  • 3,9 prosent i Virke-bedrifter i varehandelen

  • 4,4 prosent i finanstjenester

  • 5,4 prosent i Spekter-bedrifter utenom helseforetakene

  • 5,8 prosent i helseforetakene

  • 6,4 prosent for ansatte i staten (Foreløpige beregninger viser at årslønnsveksten i staten eksklusiv Forsvaret er på 5,9 prosent)

  • 5,6 prosent for ansatte i kommunene


Her er det verdt å merke seg at dette er en foreløpig rapport, og det vil komme endelige tall rett før påske.Grep er tatt i Staten

Lønnsvekst i staten viser at virksomheten i staten nå har tatt grep for å øke evnen til å beholde og rekruttere ansatte. Etter flere år med reallønnsnedgang var det behov for å snu utviklingen. Et nytt år med en høyere prisvekst enn anslått og et oppgjør på den avtalte rammen hadde vært utfordrende.


Med en lønnsvekst på 5,9% for Staten når Forsvaret er tatt ut gir det en økning i reallønn med en prisvekst på 5,5% (KPI). Det er viktig for mange. Det betyr at det i mange virksomheter er gitt lokale tillegg for å gi anerkjennelse for den viktige jobben som gjøres og for å sikre bedre evne til å beholde ansatte. Noe vi vet har vært meget krevende de siste årene.Ønsker å løfte det statlige lønnsnivået i 2024

En lønnsvekst i Forsvaret på 6,4 %, når tilleggene for operativ aktivitet er tatt med viser at økt sikkerhetspolitisk spenning betyr at det må trenes og øves mer for å være godt rustet.

YS Stat går nå inn i et Hovedoppgjør med klare ambisjoner om å løfte lønnsnivået for de statlige ansatte. Det er behov for et godt oppgjør for disse gruppene også i 2024.


Les hva YS sin sjefsøkonom, Merete Onshus skriver om TBU-tallene her.Les også uttalelse fra YS-leder Hans-Erik Skjæggerud: Folk flest har fått en reallønnsnedgang

Her kan dere lese hva Regjeringen skriver om TBU: Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2024

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page