top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Lønnsoppgjøret i staten: Historisk høyt sentralt tillegg

Lønnsoppgjøret i staten er i havn med et historisk høyt sentralt lønnstillegg. YS Stat-leder Jens B. Jahren er fornøyd med resultatet.

Dette treffer våre medlemsgrupper godt, sier han.


Årets lønnsforhandlinger ble sluttført fredag kveld, i god tid før fristen 30. april.


Vi er glade for at vi har sikret et stort generelt tillegg og en god avsetning til lokale forhandlinger, noe som gir våre medlemmer en betydelig lønnsvekst, sier han.


YS Stat er blitt enig med staten om et sentralt tillegg til alle på 31 000 kroner. I tillegg er det satt av en pott til lokale forhandlinger i de enkelte virksomhetene.


Til sammen utgjør dette en ramme på 5,2 prosent. Av dette er 0,85 prosentpoeng satt av til lokale forhandlinger.


Dette betyr at mange vil få lokale lønnstillegg på toppen av det sentrale tillegget. Jeg har stor tiltro til at våre dyktige tillitsvalgte ivaretar denne potten på en god måte, sier Jahren.Tett samarbeid under forhandlingene

LO Stat-leder Egil André Aas (t.v) og YS Stat-leder Jens B. Jahren

LO Stat og YS Stat hadde tett dialog under forhandlingene, og det var to tilfredse ledere som kunne signere enighetsprotokollen med staten.


Vi har selvfølgelig hver vår tariffpolitikk og hver våre prioriteringer, men det er en styrke at vi har klart å enes om et resultat som treffer godt i våre medlemsgrupper. Det er bare arbeidsgiver som tjener på fragmentering. Det å få til forhandlingsløsninger som denne er også en styrke for den norske modellen, sier Jens Jahren, leder i YS Stat og Egil André Aas, leder i LO Stat.Partene i lønnsoppgjøret signerer protokollen. Fra venstre statens personaldirektør Gisle Norheim, leder i LO Stat Egil André Aas, leder i YS Stat Jens B. Jahren og leder i Akademikerne Stat Kari Tønnesen Nordli. Unio er fortsatt i forhandlinger når dette bildet er tatt.


Her kan du se en foreløpig utregning av ditt nye lønnstrinn:

Ny lønnstabell YS-LO Staten 2023
.pdf
Last ned PDF • 170KB

Her kan du lese protokollen fra oppgjøret:

Protokoll mellomoppgjøret 2023 - signert
.pdf
Last ned PDF • 466KB

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page