top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Lønnsoppgjøret i kroner og øre

Oppdatert: 31. mai 2021

31.05.21: Rettet beløp for kronetillegg fra ltr 51-70.

28.05.21: Oppdatert med ny lønnstabell

foto: Steinar M Knutsen, YS-Stat/NT



- Etter mange timer på overtid fikk YS Stat et meklingsresultat som vi kan si oss fornøyd med, sier YS Stat-leder Pål N. Arnesen


- Arbeidsgiver møtte oss ikke fullt ut på vårt krav om opprettholdelse av kjøpekraften for alle av våre medlemmer. Ut fra den tøffe situasjonen som har preget norsk arbeidsliv i de siste 16 måneder, er vi bevisst vårt samfunnsansvar og har godtatt en ramme noe under det vi opprinnelig krevde, forklarer han.


- Ut fra resultatet vi nå oppnådde hadde det ikke vært forsvarlig å sende våre medlemmer ut i en streik, mener Arnesen.


Mellomoppgjøret endte med en ramme på noe over 2,7 %, dette fordelte seg slik:

Generelt tillegg pr 1.mai

· et flatt tillegg på 0,90 % fra lønnstrinn 19 -101 og

· et flatt tillegg på kr 1.500 fra lønnstrinn 19 – 101, i tillegg

· et flatt kronetillegg på kr 4.000 fra lønnstrinn 19 – 50 og

· et kronetillegg fra lønnstrinn 51 på 3.800 kr, som blir til 3.600 kr i lønnstrinn 52, 3.400 kr i lønnstrinn 53…osv..ned til lønnstrinn 70


En slik innretning ivaretar og forsterker likelønn for YS Stats medlemmer.


Det er også satt av en pott til lokale forhandlinger på 1,8 % med virketidspunkt 1.juli.


I tillegg kommer et overheng fra 2020 på 0,6 % samt en anslått glidning for 2021 på 0,3 %




Vi sikrer din velferd #jegerstatsansatt.no


YS Stat er en sammenslutning av følgende YS-forbund som har statsansatte medlemmer: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Skatteetatens landsforbund, Stafo, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, AVYO og Skolelederforbundet.





Kontaktpersoner:

Pål N Arnesen

Leder YS Stat​​​​​​​

916 38 608​​​​​​​ / pal.arnesen@ys.no


Vetle Daler Pressekontakt 924 05 391 / vetle.daler@parat.com




Relevante dokumenter:

Ny lønnstabell 2021- YS Stat 2021
.pdf
Last ned PDF • 566KB






Pressebilder:

YS Stat-leder Pål N. Arnesen, arkivfoto: Vetle Daler, Parat










YS Stat-leder Pål N. Arnesen, arkivfoto: Vetle Daler, Parat











YS Stat-leder Pål N. Arnesen, arkivfoto: S M Knutsen, YS Stat










YS Stat-leder Pål N. Arnesen, foto: Vetle Daler, Parat
YS Stat-leder Pål N. Arnesen, foto: Vetle Daler, Parat










YS Stat-leder Pål N. Arnesen, foto: Vigdis Askjem
YS Stat-leder Pål N. Arnesen, foto: Vigdis Askjem












Forhandlingslederne i UNIO Stat, YS Stat, LO Stat og Akademikerne sammen med statens personaldirektør Gisle Norheim. foto: KMD
Forhandlingsstart. foto: KMD

Forhandlingslederne i UNIO Stat, YS Stat, LO Stat og Akademikerne sammen med statens personaldirektør Gisle Norheim. foto: KMD
Forhandlingsstart. foto: KMD

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page