top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Lønnsoppgjør 2023 – store forventinger

7. mars gjennomført YS Stat sin tariffkonferanse. Dette er et viktig arbeid for å få innspill fra alle forbund og være godt forberedt til det kommende lønnsoppgjøret.

Jens B. Jahren, leder i i YS Stat


Årets oppgjør dreier som kun om penger, men gitt fjorårets resultat med en stor nedgang i kjøpekraft er det store forventinger blant YS Stat sine forbund og våre medlemmer.


Etter flere år hvor staten fått en lavere utvikling enn frontfaget og mange opplever en trangere økonomi er det store forventinger til årets oppgjør blant våre medlemmer i Staten. Dette kommer også klart fram gjennom de innspill vi får fra alle forbund i YS Stat. YS har vedtatt et klart krav om økt kjøpekraft og dette blir viktig for våre krav som fremmes i april. Anslaget for prisvekst for 2023 er satt til 4,8% noe som for vår del innebærer et oppgjør som ligger over dette.


Det er også viktig at årets lønnsoppgjør synliggjør at den jobben som gjøres på vegne av alle av de ansatte i staten verdsettes. Derfor har vi klare forventinger til at staten som arbeidsgiver også ser dette og følger opp. I tillegg får vi mange tilbakemeldinger fra åre forbund om at det er vanskelig å beholde og rekruttere ansatte med god og riktig kompetanse. Et godt oppgjør vil kunne bidra positivt til å snu denne trenden.


Hør noen av våre synspunkt og forventinger til oppgjøret i videoene under:


Jens B. Jahren, leder i i YS Stat


Karin Tanderø Schaug, Norsk Tollerforbund og 2. nestleder i YS Stat.


Ivar Sømhovd, Skatteetatens Landsforbund


Unn-Kristin Olsen, leder Parat og 1. nestleder YS Stat

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page