top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
 • YSS-Media

Følg #jegerstatsansatt under Arendalsuka

Oppdatert: 11. aug. 2022

15-19. august samles politikere, nærings-, arbeids- og organisasjonslivet på den demokratiske møteplassen som Arendalsuka er hvert år.


#jegerstatsansatt er tilstede med enda flere arrangementer enn noen gang og YS Stat og medlemsforbundene skal lytte, debattere og medvirke til løsningsforslag for morgendagens utfordringer.


Er du engasjert i samfunnet du lever i er Arendal stedet du vil være, men det passer ikke for alle å reise til sørlandsbyen denne travle augustuken. Derfor sender vi mange av arrangementet direkte og i opptak på vår facebookside. Vi vil også publisere nyhetssaker her på nettsiden vår i etterkant av Arendalsuka.Arrangementer hvor #jegerstatsansatt er medarrangør:


Mandag 15. august

Kl.: 13.15 – 14.00

Er Forsvaret robust nok til å møte de sikkerhetspolitiske utfordringene?

Sted: Madam Reiersen

Arrangør: YS Stat, Befalets Fellesorganisasjon og Parat Forsvar

Om arrangementet: Etter over 20 år med omstilling og overgang fra invasjons- til innsatsforsvar står vi i dag overfor en helt ny sikkerhetspolitisk virkelighet. Russlands aggressive angrep på Ukraina har vist at et robust og utholdende forsvar er viktig.


Hvordan står det egentlig til med Forsvaret? Har vi det Forsvaret som kommuniseres ut til borgerne? Etter flere tiår med store reformer er situasjonen et forsvar med lite robusthet og utholdenhet. Samtidig leveres det til operasjoner ute og beredskap hjemme. Forsvaret har spart og skal spare og effektivisere.

Dette treffer i stor grad de som jobber i Forsvaret i dag.


Flere tusen erfarne offiserer og befal skal pensjoneres de kommende årene. Det tapper Forsvaret for viktig kompetanse og erfaring. Samtidig har Forsvaret bygd ned egen utdanningskapasitet. Det må bli en mismatch på sikt. Er vi beredt på den nye hverdagen? Er det vilje til å bygge opp den nødvendige slagkraft, robusthet og kompetanse som trengs for å møte dagens og morgendagens sikkerhetspolitiske utfordringer?


Medvirkende:

 • Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)

 • stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H)

 • stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (FrP) og

 • stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa (SV).

Moderator: Aslak Bonde
Kl.: 14.10 – 14.55

Er Politiet der når du trenger dem?

Sted: Madam Reiersen

Arrangør: YS Stat, Parat politiet og Norges Politilederlag (NPL)

Om arrangementet: Hva kan vi som borgere forvente av politiet? Evner politiet å levere på disse forventningene? Kriminalitetsbildet er endret de siste årene. Politiet har omorganisert, både for å bygge kompetanse og møte et stadig mer krevende kriminalitetsbilde. Evner politiet å være til stede i hverdagen når du som borger og innbygger forventer det, eller går for mye av ressursene til de store sakene?


Er politiet for opptatt av organisert kriminalitet og nettkriminalitet – på bekostning av det forebyggende arbeidet og hverdagskriminaliteten? Hvilke forventninger har vi som borgere til politiet? Evner norsk politi å levere på alle disse forventningene?


Medvirkende:

 • Folkevalgte

 • lokale politiledere

 • sivilt ansatte i politiet

 • og folk som har vært i politiets søkelys, men som nå jobber forebyggende for at ungdom ikke kommer skeivt ut i starten av livet.

Moderator: Aslak BondeKl.: 15.05 – 15.50

NAV og tillitsreformen

Sted: Madam Reiersen

Arrangør: YS Stat og Parat NAV

Om arrangementet: Tillitsreformen i offentlig sektor er et av Regjeringens viktigste prosjekter. Målet med reformen er mer velferd og bedre tjenester, til rett tid. Men hva slags reform er dette, hvordan skal den utformes og hva inneholder den? Hvilke muligheter skaper tillitsreformen for NAV, de ansatte i NAV og brukerne av NAVs tjenester?


Medvirkende:

 • Folkevalgte

 • representanter for brukerne av NAVs tjenester, samt

 • ledere og ansatte i NAV

Moderator: Aslak BondeKl.: 16.00 – 16.45

Åpne grenser – snart er tollerne bare på TV 2

Sted: Madam Reiersen

Arrangør: Norsk Tollerforbund / YS Stat

Om arrangementet: Det pågår en ressurskrise i Tolletaten, med kritisk mangel på ansatte i grensekontrollen. De siste årene er det satset på etaten i form av teknologi og IT, men det finnes snart ikke tollere til å betjene systemene. Hva må, bør og kan gjøres for å sørge for at Tolletaten igjen skal kunne løse sitt samfunnsoppdrag og igjen jobbe for å være verdens beste tolletat?


Medvirkende:

 • stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap)

 • stortingsrepresentant Kjerstin Wøyen Funderud (Sp)

 • Helge Andre Njåstad, Stortingsrepresentant (FrP)

 • Tolldirektør Øystein Børmer og

 • Karin Tanderø Schaug, forbundsleder i Norsk Tollerforbund

Moderator: Aslak BondeOnsdag 17. august

Kl.: 14.30 – 15.15

Tillitsreformen

Sted: Arendals Sjømandsforening, 3.etg

Arrangør: YS Stat

YS Stats leder, Pål N. Arnesen, presenterer Tillitsreformen. Vi lanserer vår nye kampanje #JEGERTILLITwww.tillitsreformen.no

Selve åpningen skjer under Arendalsuka i Arendals Sjømandsforening, 3.etg. Det vil også bli presentert funn fra Oslo Met og YS Arbeidslivsbarometer om tillit i arbeidslivet.
Last ned Arendalukas program-app og les om alle aktiviteter og lag din egen kalender:


Les alt om Arendalsuka her:


 

Følg også disse to YS-arrangementene:


Tirsdag 16. august

Kl.: 08.00 – 09.30

YS lanserer Arbeidslivsbarometeret for 2022

Sted: Clarion Tyholmen hotel, sal A

Arrangør: YS

Bidro pandemien til et mer fleksibelt arbeidsliv og for hvem? Hvordan sikrer vi et godt arbeidsmiljø også på hjemmekontoret? Er deltid bare en ulempe, eller gjør deltidsarbeid det enklere å få hverdagen til å gå opp? Det blir hovedtema når YS lanserer Arbeidslivsbarometeret for 2022, den mest omfattende og årlige undersøkelsen av tilstanden i arbeidslivet. Stortingsrepresentantene Henrik Asheim (H) og Tuva Moflag (Ap) møtes til debatt. Funnene i Arbeidslivsbarometeret presenteres av forsker Mari Holm Ingelsrud fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet og kommenteres av YS-leder Erik Kollerud.


Det serveres frokost fra kl.: 08.00. Selve arrangementet starter klokken 08.30.


Medvirkende:

 • Mari Holm Ingelsrud, forsker AFI – OsloMet

 • stortingsrepresentant Henrik Asheim (H)

 • stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) og

 • YS-leder Erik Kollerud.

Moderator: Øyvind Olufsen, kommunikasjonssjef i YS.


Onsdag 17. august

Kl.: 16.30 – 18.00

Arbeidsmiljø til glede og besvær


Sted: Clarion Hotel Tyholmen, sal A

Arrangør: YS og Gjensidige

Om arrangementet: De fleste kjenner igjen et dårlig arbeidsmiljø, men hva er det som skaper et godt arbeidsmiljø? Hvordan bygger vi et miljø som legger til rette for både prestasjoner og trivsel over tid? Hvordan står det egentlig til til med den mentale helsa vår på jobb? Og klarer vi å takle overgangen fra kos på kontoret til ensomhet på hjemmekontoret? Dette er noen av spørsmålene vi stiller når YS og Gjensidige setter arbeidsmiljø under lupen.


Medvirkende:

 • Anja Hammerseng Edin, tidligere landslagsspiller i håndball og nå mental trener og gründer

 • Pål Molander, direktør Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

 • Helge Leiro Baastad, administrerende direktør i Gjensidige og

 • YS-leder Erik Kollerud.VEL MØTT I ARENDAL OG PÅ FACEBOOK 

Andre arrangementer av og med forbundene i YS Stat/YS:

Mandag 15. august kl.: 14.30 – 15.15

Oppgavedeling – en løsning på bemanningssituasjonen i helse- og omsorgssektoren?

Sted: M/S Sandnes

Arrangør: Fafo, Delta, KS

Om arrangementet: Et seminar om oppgavedeling som har blitt lansert som et tiltak for å løse bemanningsutfordringene i helse- og omsorgssektoren.


Mandag 15. august kl.: 14:30 – 16:00

Hvordan kan Norge møte fremtidens kompetanseutfordringer?

Sted: Thon hotel Arendal, 6. etg.

Arrangør: Finansforbundet

Om arrangementet: Halvparten av alle NHO-bedrifter sier deres kompetansebehov er påvirket av klima- og miljøhensyn. Det samme gjelder behovet for IKT-kompetanse. For finansbransjen er andelen mye høyere: 97 prosent av bedriftene melder behov for kompetanse på bærekraft og klimarisiko de neste 2 til 3 årene. Når det gjelder IKT-kompetanse og datateknologi er tallet 88 prosent. Hvor skal denne kompetansen komme fra, og hvem har ansvaret for å utvikle den? Hvordan skal det finansieres, og hva slags kompetanse snakker vi om?


Tirsdag 16. august kl. 08:15 – 09:00

Hvordan sikrer vi en sterk frivillighet det er godt å jobbe i?

Sted: Madam Reiersen

Arrangør: Negotia

Om arrangementet: Ideelle organisasjoner har en viktig rolle. Nordmenn er i snitt medlem av minst to foreninger. Frivilligheten drives frem av de som gir av fritida si, men også av arbeidstakere i organisasjonene, som legger til rette for den frivillige innsatsen. De ansatte i organisasjonene gjør den viktige jobben med å administrere, koordinere og hjelpe frem de frivillige. Dagens støtteordninger til organisasjonene tvinger frem midlertidighet og dårligere arbeidsvilkår. I forbindelse med Frivillighetens år 2022 spør vi: Hva kan gjøres?


Tirsdag 16. august kl. 09.15 – kl. 10.00

Skolemåltidet – hvordan få det til i praksis?

Sted: Madam Reiersen

Arrangør: Delta, Kost og ernæringsforbundet i Delta, NHO Service og Handel

Om arrangementet: Regjeringen vil innføre et sunt skolemåltid. Men hvordan skal man få til dette når kjøkkenfasilitetene på skolene ikke er dimensjonert for stordrift, og det er mangel på kokker?


Onsdag 17. august kl. 08.15 – kl. 09.00

Er vi klar for en hybrid arbeidsplass?

Sted: Madam Reiersen

Arrangør: Delta, IT-Forbundet i Delta og Administrasjon og ledelse i Delta

Om arrangementet: IT Forbundet i Delta og Administrasjon og ledelse i Delta inviterer til et møte om fremtiden. Hva innebærer en hybrid arbeidsplass, og hva skal til for å lykkes?


Onsdag 17. august Kl. 08.30 – kl. 09.30

Skoleledere – hva skal vi egentlig med dem? Hva mener de ansatte i skolen om ledere og lederskap?

Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Lille Torungen

Arrangør: Skolelederforbundet

Om arrangementet: Skolelederforbundet legger frem en ny rapport: Hva ønsker de ansatte i skolen ønsket at lederne skal bruke tiden sin på, og hvordan bør lederskapet utøves?


Onsdag 17. august kl. 09.15 – kl. 10.00

Grillpølse fremfor salat – hvem tar valget?

Sted: Madam Reiersen

Arrangør: Delta, Vernepleierforbundet i Delta, Helsefagarbeiderforbundet og Pårørendealliansen

Om arrangementet: Helsefagarbeiderforbundet og Vernepleierforbundet i Delta, i samarbeid med Pårørendealliansen, inviterer til et møte om tvang og makt overfor personer med utviklingshemming.


Onsdag 17. august kl.: 12:30 – 13:30

Stabilitet og forutsigbarhet i arbeidslivet

Sted: Bakhagen (inngang via portrom i Østre gate 2)

Arrangør: SAFE

Om arrangementet: SAFE jobber aktivt for et rettferdig arbeidsliv, men innleie og midlertidige ansettelser er en utfordring i olje- og energinæringen. Hovedregelen i alle arbeidsforhold er fast ansettelse, uansett stillingsstørrelse. Arbeidstaker skal ha forutsigbarhet i arbeidsforholdet, og den nye regjeringen har stort fokus på dette. SAFES mål er å få ned antallet midlertidige stillinger, samt skape høyere stabilitet og forutsigbarhet både for arbeidsgivere og arbeidstakere.


Onsdag 17. august kl.: 12:30 – 14:00

Hvordan kan nye løsninger og teknologier invitere inn grupper som sliter med økonomisk utenforskap?

Sted: Sparebanken Sør

Arrangør: Finansforbundet og Care Norge

Om arrangementet: Care Norge og Finansforbundet inviterer til debatt om åpenhetsloven og likestilling, samt en samtale om norske selskapers ambisjoner for likestilling når de opererer utenfor Norges grenser.


Onsdag 17. august kl.: 13.00 – 14.00

Har vi for mange apotek?

Sted: Randi Lauvdal blomster

Arrangør: Parat

Om arrangementet: Norske apotek har enerett på salg av reseptbelagte legemidler. Når vi går inn på et apotek forventer vi å møte kompetent helsepersonell, som gir veiledning og råd. Slik er det ikke alltid. Er de som jobber i ditt apotek autorisert helsepersonell, med en utdanning som gjør at de kan gi faglige råd knyttet til legemidler, eller er de bare gode selgere? Kan du være trygg på at vedkommende har din helse i fokus, eller er vedkommende mest opptatt av å selge varer med høyest fortjeneste? Hvorfor selger apotekene varer som ikke handler om helse eller legemidler?


Onsdag 17. august kl.: 15.00 – 16.00

Arbeidsglede – en konkurransefordel?

Sted: Randi Lauvdal blomster

Arrangør: Parat og Høgskolen Kristiania

Om arrangementet: Etter noen krevende år med permitteringer, oppsigelser og stor usikkerhet, ønsker Parat i samarbeid med Høyskolen Kristiania å rette oppmerksomheten mot begrepet arbeidsglede. Kan arbeidsglede få oss til å prestere bedre på jobben? Kan arbeidsglede være et konkurransefortrinn? Hvordan skaper vi mer glede på jobben blant ledere og ansatte? Og hva sier forskningen om arbeidsglede i det norske arbeidslivet?


På dette arrangementet får du innblikk i foreløpige funn fra forskningsrapporten «Arbeidsglede – moteord eller nødvendighet», presentert av organisasjonspsykolog Sindre Olafsrud fra Høyskolen Kristiania og konsulentselskapet Nordic Navigation. Forskningsprosjektet er gjennomført av Høyskolen Kristiania på vegne av Parat.


Onsdag 17. august kl.: 19.00 – 20.30

Stormøte med kvinnetoppene i offentlig sektor: – Er kvinner taperne i arbeidslivet?​

Sted: Madam Reiersen

Arrangør: Delta

Om arrangementet: Er det fremdeles kjønnsforskjeller i norsk arbeidsliv, og er det kvinnene som går ut som tapere?

 • Mer deltid​

 • Dårligere lønn​

 • Dårligere yrkesskadeforsikring​

 • Flere uføre​

 • Midlertidige stillinger i offentlig sektor


Onsdag 17. august kl.: 19:00 – 22:00

Finanskveld

Sted: Sparebanken Sørs lokaler og bakhage

Arrangør: Finans Norge, Finansforbundet, Sparebankforeningen

Om arrangementet: Finans Norge, Finansforbundet og Sparebankforeningen inviterer til Finanskveld med «Kristiansen & Strand» med påfølgende hyggelig mingling med tapas og drikke i Sparebanken Sørs lokaler og bakhage. Finanskvelden åpnes med Stein Kåre Kristiansen og Arne Strand, som kommenterer og drodler fritt rundt hva skifte av regjering har hatt og si for styringen av Norge. Hva slags føringer la Hurdalsplattformen og hvordan har det påvirket året som nesten har gått? Deretter blir det hyggelig sosialt samvær for alle som har lyst til å delta!Torsdag 18. august kl.: 15:00 – 16:00

Kunstig intelligens i norsk finansnæring

Sted: Castelle

Arrangør: Finansforbundet

Om arrangementet: Finansforbundet har sammen med PA Consulting kartlagt bruken av kunstig intelligens (KI) i norsk bank og forsikring. Gjennom omfattende dybeintervjuer med over 30 relavante representanter fra næringen, har man sett nærmere på omfanget av bruken, hva slags type KI-teknologier som anvendes, i tillegg til at man har kartlagt de ulike anvendelsesområdene. Man har også sett nærmere på de etiske sidene ved innføring av disse teknologiene. Funnene viser at norsk finansnæring er inne i en brytningstid i sin anvendelse av kunstig intelligens. Rapporten er den første av sitt slag i Norden, og legges frem under Arendalsuka. Det blir påfølgende debatt med aktuelle stemmer fra næringen.


Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page