top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Disse kan være i streik fra 24. mai


YS Stat har sendt følgende områdevarsel til riksmekler og Kommunal- og distriktsdepartementet.

Områdevarslet omfatter ca 2000 medlemmer i YS Stat og angir de områder som kan bli omfattet av en eventuell streik fra morgenen 24. mai. Det er egne frister for å varsle hvilke spesifikke virksomheter og hvilke medlemmer som blir tatt ut før og under en streik.Arbeids- og sosialdepartementet

Departementet

Arbeids- og velferdsetaten

NAV

Arbeids- og velferdsdirektoratet


Barne- og likestillingsdepartementet

Departementet


Finansdepartementet

Departementet

Tolletaten

Skatteetaten

Tolldirektoratet

Skattedirektoratet


Forsvarsdepartementet

Forsvaret (sivilt ansatte)

Sivilforsvaret

Forsvarsbygg (sivilt ansatte)


Helse- og omsorgsdepartementet

Departementet

Folkehelseinstituttene

Mattilsynet


Justis- og beredskapsdepartementet

Kriminalomsorgen

Politidirektoratet

HRS (redningssentralene)

Tingretten

Lagmannsretten

Jordskifteretten

Statsadvokatembetene


Klima- og miljødepartementet

Departementet


Kommunal- og distriktsdepartementet

Departementet

Statsbygg

Statsforvalternes Fellestjenester


Kulturdepartementet

Departementet

Statsarkivene


Kunnskapsdepartementet

Departementet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Universitet- høyskoler

Direktoratet For Internasjonalisering og Kvalitetsutvikling i Høyere Utdanning


Landbruks- og matdepartementet

Departementet

Landbruksdirektoratet

Mattilsynet


Nærings- og fiskeridepartementet

Departementet

Fiskeridirektoratet

Havforskningsinstituttet

Mattilsynet


Olje- og energidepartementet

Departementet


Samferdselsdepartementet

Departementet

Kystverket

Luftfartstilsynet

Last ned hele listen her:

20220512-Områdevarsel YSS
.pdf
Last ned PDF • 54KB

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page