top of page

#jegerstatsansatt

Vi er utrolig stolte av jobben vi gjør for samfunnet. Sammen står vi sterke og er med på å forme fremtidens arbeidsliv i Staten, gjennom vår hovedsammenslutning YS Stat.

Bli Medlem!

- Finn ditt forbund

Om YS Stat

Lov og avtaleverk

Her finner du oppdaterte lover, forskrifter og avtaler

Lønn og lønnsoppgjør

Lønnsoppgjør, lønnstabeller og lovverk om lønn

Hvilken rettigheter har du om din arbeidsplass er under omstilling?

Consulting

Vedtekter, handlingsplaner, fakta om YS Stat

Omstilling

OM YS Stat

10 grunner

til å organisere

seg

Siste nytt fra YS Stat

Nyheter

"Jeg er stolt over å være statsminister i et land hvor staten – det er oss. Som øverste leder for de statsansatte vil jeg takke for den uvurderlige jobben de gjør for å forbedre og foredle samfunnet vårt. #jegerstatsansatt"

Erna Solberg, Statsminister

OM

 YS STAT

Bli mer kjent med oss og hva vi gjør

Sitat

"Hver dag jobber 160 000 menn og kvinner for å levere velferdstjenester til det norske folk. Vi jobber i alle deler av samfunnet og vi er stolte over å være statsansatte."

Pål N. Arnesen, Leder YS Stat

Tema OM YSS

Forbundene i

YS Stat

Befalets Felles Organisasjon

Norsk Tollerforbund

Våre medlemmer arbeider for din Fremtid, din Forsikring og vårt Fellesskap.

26.000 medlemmer er organisert i ti forbund

Våre medlemmer må i ytterste konsekvens forlate sin familie og stille klar til strid på kort varsel, for å forsvare alt vi har og alt vi er. Du forsvarer landet - vi forsvarer deg. #klartilstrid #styrket #forsvaret

Forbundene i YS Stat

Kriminalomsorgens Yrkesforbund

Vi jobber for gode lønns- og arbeidsvilkår i Kriminalomsorgen.

Parat

Våre medlemmer jobber for at statsansatte kan gjøre jobben sin. Medlemmene forvalter økonomisk støtte, nye jobber, kunnskap og et trygt samfunn. Alle er Parat for deg i staten.

Skolelederforbundet

Våre medlemmer gjør Norges ambisiøse utdanningspolitikk til virkelighet.

Usikker på hvor du kan organisere deg?

Spør oss!

STAFO

Våre medlemmer arbeider kontinuerlig for å bevare og styrke den norske modellen i arbeidslivet. Det bidrar til gode og sikre arbeidsforhold for alle.

Våre medlemmer sikrer kvalitet i velferdssamfunnet. De ivaretar rettsikkerheten og dekker fellesbehov i samfunnet. De sikrer likeverdige tjenester til rett tid.

Delta

AVYO

Våre medlemmer er pilarer i velferdssamfunnet. Vi tar vare på enkeltmennesket i fellesskapet ved å gi gode brukeropplevelser og bidra til at den enkelte får brukt sine ressurser.

Skatteetatens Landsforbund

SkL er forbundet for deg som jobber i Skatteetaten. Som eget forbund har vi direkte innflytelse. Vi organiserer alle grupper og på alle nivå.

bottom of page