top of page

#jegerstatsansatt

Vi er utrolig stolte av jobben vi gjør for samfunnet. Sammen står vi sterke og er med på å forme fremtidens arbeidsliv i Staten, gjennom vår hovedsammenslutning YS Stat.

Lov og avtaleverk

Her finner du oppdaterte lover, forskrifter og avtaler

Lønn og lønnsoppgjør

Lønnsoppgjør, lønnstabeller og lovverk om lønn

Hvilken rettigheter har du om din arbeidsplass er under omstilling?

Consulting

Vedtekter, handlingsplaner, fakta om YS Stat

Omstilling

OM YS Stat

10 grunner

til å organisere

seg

Siste nytt fra YS Stat

Nyheter

OM

 YS STAT

Bli mer kjent med oss og hva vi gjør

"Hver dag jobber 160 000 menn og kvinner for å levere velferdstjenester til det norske folk. Vi jobber i alle deler av samfunnet og vi er stolte over å være statsansatte."

2ef1d4_b6ebf5e5fc004d899fe92c607a1aa485~mv2.jpg

Jens B. Jahren, Leder YS Stat

Tema OM YSS
Forbundene i YS Stat

Forbundene i

YS Stat

26.000 medlemmer er organisert i ti forbund

Befalets Felles Organisasjon

Norsk Tollerforbund

Våre medlemmer arbeider for din Fremtid, din Forsikring og vårt Fellesskap.

Delta

Våre medlemmer sikrer kvalitet i velferdssamfunnet. De ivaretar rettsikkerheten og dekker fellesbehov i samfunnet. De sikrer likeverdige tjenester til rett tid.

Våre medlemmer må i ytterste konsekvens forlate sin familie og stille klar til strid på kort varsel, for å forsvare alt vi har og alt vi er. Du forsvarer landet - vi forsvarer deg. #klartilstrid #styrket #forsvaret

Kriminalomsorgens Yrkesforbund

Vi jobber for gode lønns- og arbeidsvilkår i Kriminalomsorgen.

Parat

Våre medlemmer jobber for at statsansatte kan gjøre jobben sin. Medlemmene forvalter økonomisk støtte, nye jobber, kunnskap og et trygt samfunn. Alle er Parat for deg i staten.

Skolelederforbundet

Våre medlemmer gjør Norges ambisiøse utdanningspolitikk til virkelighet.

STAFO

Våre medlemmer arbeider kontinuerlig for å bevare og styrke den norske modellen i arbeidslivet. Det bidrar til gode og sikre arbeidsforhold for alle.

bottom of page