Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Tydelige krav om lønn og pensjon


Her er lederne for de statsansattes organisasjoner på vei inn til det aller første forhandlingsmøtet første arbeidsdag etter påsken. F.v.: Pål N. arensen, leder for YS Stat, Anders Kvam, leder for Akademikerne Stat og Egil André Aas, leder for LO Stat.

foto: Vetle Daler/Parat

YS Stat krever betydelig økning i lønn for alle statsansatte når årets lønnsoppgjør startet tirsdag. Dette er kravene: • Betydelig reallønnsvekst for de statsansatte

• All lønn må være pensjonsgivende

– Vi ser at den generelle økonomiske situasjonen, oppgjøret i privat sektor og forventet prisutvikling gir rom for betydelig økning i lønn for alle statsansatte i år, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

Staten kommer ut med en mindrelønnsutvikling i forhold til lønnsveksten i Norge i fjor, og YS Stat krever at dette blir kompensert i år.

Det skal også forhandles om hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget, først og fremst for den nye offentlige pensjonsordningen som trer i kraft 1.1.2020.

I dagens statlige tariffavtale gir ikke variable tillegg utover kr 66 000,- noen pensjonsopptjening.

Kommunal sektor har ikke slike begrensinger.

– Vi krever like betingelser for alle offentlig ansatte i samme pensjonsordning. All inntekt skal være pensjonsgivende, sier Pål N Arnesen.

YS Stat krever også bedre statistikk for lønn og lønnsutvikling i staten.

– Slik det er i dag er ikke statistikk- og datagrunnlaget i staten godt nok, og dette gjør også arbeidet med å innføre et nytt og modernisert lønnssystem i staten umulig, sier Arnesen.

Aktuelle lenker:

Pressemelding fra YS Stat

Artikkel på YS.no

LO Stat om kravene til lønnsoppgjøret 2019

Unio om kravene til lønnsoppgjøret 2019

Akedemikerne om lønnsoppgjøret 2019

Begrepene i lønnsoppgjøret forklart - "så du skjønner`t"

#PålNArnesen #statsansatte #YSSMedia #tariff #lønn2019 #pensjon2019 #jegerstatsansatt #mellomoppgjør #lønnsforhandling #jegerstatsansatt #lønnsoppgjøret

På forsiden nå
Arkiv - alle artikler
Søk etter emneord

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.