Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Her kan du se resultatet av meklingen. Riksmeklers møtebok


YS Stat-leder Pål N. Arnesen intervjues av NRK etter at meklingsresultatet ble gjort kjent torsdag ettermiddag

foto: Fredrik Støtvig

Etter hver mekling utformes det og gjøres kjent en møtebok med vedlegg som inneholder resultatet av meklingen. I årets statsoppgjør var det mekler Richard Saue som hjalp partene frem til et forslag til løsning på lønnsoppgjøret. YS Stat har meddelt mekler at vi anbefaler forslaget, og at vi vil sende det til uravstemning. Svarfristen er 19. juni.

Her kan du lese møteboka med vedlegg.

Du kan lese mer informasjon om Riksmekleren her.


På forsiden nå
Arkiv - alle artikler
Søk etter emneord

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.