Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Tillit til forvaltningen - høringssvar


YS Stat har levert høringssvar til forslag om retningslinjer for registreringsordning av statsansattes økonomiske interesser.

Forslaget ble sendt på høring i desember av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

En registreringsordning er begrunnet i hensynet til tilliten til forvaltningen. YS Stat ser positivt på dette og mener en registreringsordning underbygger og fremhever statsforvaltningens egenart.

En slik ordning må likevel ha et klart rettslig grunnlag, og ordningen må balanseres mot hensynet til statsansattes rett til personvern og privatliv.

Last ned YS Stats høringssvar her

#regjeringen #KMD #statsansatte #YSSMedia #YSS #lovogavtaleverk #jegerstatsansatt

På forsiden nå
Arkiv - alle artikler
Søk etter emneord

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.