top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

YS Stat i gang med årets lønnsoppgjør

YS Stat har overlevert kravet i mellomoppgjøret.


Vi forventer økt kjøpekraft for våre medlemmer.


Det er budskapet fra leder og nestleder i YS Stat Jens Jahren og Karin Tanderø Schaug. Torsdag 27. april overleverte de kravet i forbindelse med lønnsoppgjøret til motparten i Kommunal- og distriksdepartementet.Staten sliter med å rekruttere og beholde

Mange av våre medlemmer står i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi forventer at staten ser det, tar det på alvor og erkjenner den utfordrende situasjonen mange statsansatte står i, sier Jens Jahren.


Han sier YS Stat som et minimum vil kreve en ramme på linje med det som ble oppnådd i NHO-forhandlingene. Der endte oppgjøret med en ramme på 5,2 prosent.


Jahren viser til at YS Stat vil fremsette krav om både et generelt tillegg og avsetning til en pott for lokale forhandlinger.

Nestleder i YS Stat, Karin Tanderø Schaug

Nestleder i YS Stat og forbundsleder i Norsk Tollerforbund, Schaug er tydelig på at årets oppgjør blir viktig.


Staten sliter med å rekruttere og beholde ansatte. Det er nettopp derfor økt kjøpekraft blir helt avgjørende for oss og våre medlemmer. Vilkårene for ansatte i staten må være konkurransedyktige sammenlignet med andre yrker, sier Schaug.Rammen er ikke fasit

I år er vi nødt til å sikre økt kjøpekraft for de ansatte i staten, for å kompensere for flere år med nedgang, sier YS Stat-leder Jens Jahren.


YS Stat har ved flere tidligere oppgjør sagt at rammen fra frontfaget ikke nødvendigvis er en fasit, og at det kan være aktuelt å kreve mer.


Dette er enda mer aktuelt i år, hvor vi ser at våre grupper i staten er under press. Vi ser også at kompetanse og kompetanseutvikling blir stadig viktigere for våre medlemmer i staten, hvis disse gruppene skal henge med i utviklingen, sier Jahren.


Staten må nå kjenne sin besøkelsestid og sørge for at statsansatte får en reell økning i kjøpekraften i år, sier YS Stat-leder Jens Jahren.
YS Stat forhandler på vegne av følgende YS-forbund som har medlemmer i staten: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Skolelederforbundet og STAFO.Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page