top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

YS Stat har brutt forhandlingene med staten – oppgjøret går til mekling

Partene i statsoppgjøret kom ikke til enighet i årets forhandlinger. Dermed fortsetter oppgjøret med mekling.


YS Stats krav til staten i årets oppgjør er reallønnsvekst til alle medlemmer, og at det igjen blir én felles hovedtariffavtale i staten.


Partene har ikke oppnådd enighet om økonomien i årets oppgjør, og man kom heller ikke i mål når det gjelder fordelingen av lønnstilleggene. Her er det ikke enighet om hvor stor del av lønnstilleggene som skal gis sentralt, og hvor mye som skal fordeles ute i de enkelte virksomhetene.


Det har vært gode og konstruktive forhandlinger, og staten kom YS Stat i møte på flere av våre krav i forhandlingene, men vi kom dessverre ikke helt i mål, sier YS Stat-leder Jens B. Jahren.


Det har også vært vanskelig å bli enig om en ny felles hovedtariffavtale. I dag er det to avtaler i staten, en for ansatte organisert i YS og LO, og en tilsvarende for Akademikerne og Unio.


YS Stat, LO Stat og staten selv ønsket én felles avtale, og staten har forhandlet samlet med alle hovedsammenslutningene med mål om én avtale. Det lyktes imidlertid ikke å forhandle fram en løsning som alle hovedsammenslutningene i fellesskap kunne stille seg bak.

YS Stat-leder Jens B. Jahren mener det er viktig at det er en felles avtale for alle ansatte i staten.


Dette vil ivareta våre medlemmers interesser på en bedre måte enn i dagens avtalestruktur, hvor arbeidsgiver må forholde seg til flere avtaler. Fortsetter vi med flere avtaler, frykter vi at lønnsgapet mellom gruppene på de forskjellige avtalene vil øke, og tror en felles avtale er best for utviklingen av lønns- og arbeidsvilkår over tid. Vi mener vi står sterkere sammen, og ønsker å finne løsninger som ivaretar alle gruppene i fellesskap, sier Jens B. Jahren.


Partene møtes hos Riksmekleren 2. mai, og fristen for å bli enig i mekling er 23. mai kl. 24.00.Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page