top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

YS gjennomfører årets første konferanse


Tid: Tirsdag 16. januar, klokken 09.45 til 16.00

Sted: Scandic Helsfyr, Innspurten 7, 0663 Oslo

Temaer: Det kommende tariffoppgjøret og samfunnssikkerhet/beredskapDagens økonomiske situasjon preger våre forbund og medlemmer. For YS Stat er det viktig å belyse den situasjonene våre medlemmer møter hver dag med en trangere økonomi og mer usikkerhet.


Tariffoppgjøret i 2024 blir viktig. Det er behov for et lønnsløft i Staten for å sikre evne til å beholde og rekruttere ansatte som kan levere gode tjenester. Våre medlemmer står hver dag i front for å levere tjenester til alle. Mange av våre forbund treffes også direkte av den økte sikkerhetspolitiske uroen som er i våre nærområder, økende press på grensene og mer alvorlig kriminalitet. Det å lykkes med økt beredskap hjemme og ute er helt avgjørende i tiden som kommer.


Alt dette vil berøres på vår konferanse den 16. januar.


Program:

09.45: Åpning ved Unn Kristin Olsen, nestleder i YS Stat

10.00: Noen arbeidsgiverpolitiske tema ved Gisle Norheim, statens personaldirektør

10.45: Pause

11.00: Byråkraten, det grå gullet ved Øyvind Eggen, fagdirektør NORAD

11.45: Jens B Jahren, leder YS Stat og Hans Erik Skjæggerud Leder YS

12.30: Lunsj

13.15: Tariffmekling og lønnsoppgjøret 2024 ved riksmekler Mats Ruland

14.00: Pause

14.15: Russlands krig mot Ukraina – årsaker, status og scenarioer ved Tor Bukkvold, forskningssjef FFI

15.15: Statsråd Karianne Tung (Digitaliserings – og forvaltningsminister)


YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av over 25 000 statlige medlemmer i åtte YS-forbund: Befalets Fellesorganisasjon, Delta, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Norsk Tollerforbund, Parat, Skolelederforbundet og STAFO.


Medlemmene representerer alle deler og alle nivåer av statsforvaltningen. Digitalisering og forvaltningsdepartementet (DFD), ved Statens personaldirektør er arbeidsgivermotpart.


Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page