top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Vil skrote dagens system for lederlønn


Ingrid Finboe Svendsen har ledet lederlønnsutvalget som nå har lagt frem sin rapport. arkivfoto: Arbeids og Inkluderingsdepartementet/Flickr

Lederlønnsutvalget, ledet av Ingrid Finboe Svendsen la i dag fram en omfattende rapport som anbefaler at dagens lederlønnssystem i staten skrotes og de overføres til hovedtariffavtalene som allerede dekker de fleste statsansatte.


Dette er helt i tråd med YS Stat sine anbefalinger og vi ser fram til å diskutere dette nærmere med KDD over sommeren.


En annen anbefaling at det lages felles premisser for statlige ledere og ledere i heleide statsforetak. Der sistnevnte gruppe har stort sett vært uten kontroll og lønnsnivået langt overstiger det som bør forventes der staten innehar eierinteressen. Denne anbefalingen slutter vi oss helt til umiddelbart.


Nå skal vi gjennomgår rapporten og vi vil da komme med ytterligere kommentarer.


Pressemeldinga: https://www.regjeringen.no/no/arapportentuelt/vil-avvikle-statens-lederlonnssystem/id2919010/


Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page